Belastingplan 2010 aangenomen

27 november 2009

De Tweede Kamer heeft het Belastingplan 2010 aangenomen. De wetsvoorstellen zijn niet ongewijzigd door de Kamer aangenomen. De volgende amendementen zijn in de wetsvoorstellen opgenomen.

 

Vrijstelling MKB-beleggingen

Een van de aangenomen amendementen heeft betrekking op een vrijstelling in box 3 van de inkomstenbelasting voor beleggingen in startende of doorgroeiende MKB-ondernemingen. De vrijstelling geldt alleen voor aandelen die in het kalenderjaar of in een van de vijf voorafgaande jaren zijn uitgegeven. Naast de vrijstelling in box 3 komt er een heffingskorting van 7,5% van de in het kalenderjaar bij een emissie verworven aandelen in een MKB-onderneming. De heffingskorting kent een maximum van € 2.813. Als de aandelen binnen drie jaar worden vervreemd is een heffingstoeslag van 7,5% van de verkoopprijs van de aandelen verschuldigd. De heffingstoeslag kent geen maximum. De regeling geldt ook voor beleggingen in een MKB-fonds. Dat is een beleggingsinstelling die belegt in MKB-ondernemingen.

 

Bijtelling nulemissieauto’s

Volgens het wetsvoorstel bedraagt de bijtelling voor een nulemissieauto in 2010 en 2011 0% en in de jaren 2012 tot en met 2014 7% van de waarde van de auto. Een van de aangenomen amendementen bewerkstelligt dat tot en met 2014 de bijtelling 0% bedraagt.

 

Afvalstoffenbelasting

De afvalstoffenbelasting kent een hoog en een laag tarief voor het storten van afvalstoffen. Het lage tarief geldt in een beperkt aantal gevallen. De toepassing van het lage tarief voor gevaarlijke afvalstoffen wordt afgeschaft. Er komt een faciliteit voor het afgraven van oude stortplaatsen.

De tarieven van de afvalstoffenbelasting worden verhoogd. Het reguliere tarief voor het storten van afval wordt verhoogd tot € 107,49 per 1.000 kilogram. Het lage tarief bedraagt per 1 januari 2010 € 16,79 per 1.000 kilogram.

 

Accijnskorting voor biobrandstof E85

Biobrandstof E85 is een mengsel van bio-ethanol (ethanol uit biomassa) en benzine. E85 bestaat uit maximaal 85% en minimaal 70% bio-ethanol. De energiewaarde van E85 ligt op 70 tot 76% van de energiewaarde van benzine. Daardoor wordt per gereden kilometer meer accijns betaald. Met een aangenomen amendement wordt de accijns op duurzame E85 voor het verschil in energiewaarde gecorrigeerd.

 

BPM-korting aardgasauto’s

De BPM wordt omgebouwd van een heffing op catalogusprijs naar een heffing op absolute CO2-uitstoot. De schijven voor dieselpersonenauto’s gaan ook gelden voor aardgasauto’s. Daar wordt vervolgens de algemene vermindering op toegepast. Door een aangenomen amendement wordt het bedrag van de belasting op grond van de CO2-tabel na toepassing van de algemene vermindering met een extra bedrag van € 500 verlaagd in de jaren 2010 tot en met 2013 voor auto’s die af fabriek zijn voorzien van een aardgasinstallatie.

 

Bijtelling youngtimers

Bij de behandeling van het Belastingplan 2009 is de bijzondere regeling voor auto’s van 15 jaar en ouder aangepast. Voor deze auto’s is niet de cataloguswaarde maar de dagwaarde uitgangspunt voor de bijtelling voor privégebruik. De regeling geldt met ingang van 1 januari 2010 alleen nog voor auto’s van 25 jaar en ouder. Bij de behandeling van het Belastingplan 2010 is een amendement aangenomen om voor alle zakelijk gereden auto’s die ouder zijn dan 15 jaar een bijtelling van 35% van de dagwaarde te laten gelden. De bijtelling is nu nog 25% van de dagwaarde.

 

De wetsvoorstellen moeten nog in de Eerste Kamer worden behandeld. Naar verwachting lukt dat nog voor het kerstreces en treden de wetsvoorstellen in werking op 1 januari 2010.

Terug naar overzicht

Onze gegevens

Rijksweg 297-RD
1991AA Velserbroek
T 023 538 29 11
E aaa1@quicknet.nl
KvK 34063598

Adviesbureau voor Administratieve Automatisering

Administratiekantoor Van den Belt is voor u het juiste adres voor betaalbaar en deskundig advies. Met een team van vijf personen zijn wij een kantoor dat met u mee denkt in het belang van uw bedrijf.