Belastingplan 2009

22 augustus 2008

Op Prinsjesdag presenteert het kabinet de begroting voor het komende jaar, de Miljoenennota. De fiscale uitvoering van het kabinetsbeleid voor het komende jaar vindt zijn weerslag in het jaarlijkse Belastingplan. Evenals in vorige jaren het geval was bestaat het Belastingplan 2009 uit drie afzonderlijke wetsvoorstellen, namelijk: - het eigenlijke Belastingplan, waarin vooral het beleid is verwerkt; - het wetsvoorstel Overige Fiscale Maatregelen, waarin vooral eerder gedane toezeggingen van het kabinet zijn verwerkt en waarin technische aanpassingen zitten die per 1 januari 2009 in de wetgeving verwerkt moeten zijn, en - het nog niet gepubliceerde wetsvoorstel Fiscale Onderhoudswet 2009, waarin technische aanpassingen zijn opgenomen die minder haast hebben. Het Belastingplan 2009 kent drie hoofdonderwerpen, nl. het bevorderen van het ondernemerschap, het inkomensbeleid en mobiliteit en vergroening. Onderstaand volgt een overzicht van de belangrijkste maatregelen. Terug naar overzicht

Onze gegevens

Rijksweg 297-RD
1991AA Velserbroek
T 023 538 29 11
E aaa1@quicknet.nl
KvK 34063598

Adviesbureau voor Administratieve Automatisering

Administratiekantoor Van den Belt is voor u het juiste adres voor betaalbaar en deskundig advies. Met een team van vijf personen zijn wij een kantoor dat met u mee denkt in het belang van uw bedrijf.