Belastingplan 2009, wijzigingen in de omzetbelasting

19 september 2008

Onderstaand volgt een overzicht van de belangrijkste wijzigingen die het Belastingplan 2009 aanbrengt in de omzetbelasting. 1. Kwartaalaangifte Per 1 januari 2009 gaat de grens voor het doen van kwartaalaangifte omzetbelasting omhoog van € 7.000 naar € 15.000. Hierdoor zal een groot aantal ondernemers niet langer maandaangiften hoeven doen. 2. Aanpassing BTW-vrijstelling medische diensten De Wet op de Omzetbelasting bevat een vrijstelling voor medische prestaties. Het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen heeft bepaald dat niet alle gezondheidskundige verzorging van de mens onder de vrijstelling valt. De medische vrijstelling is alleen van toepassing op gezondheidskundige verzorging van voldoende kwaliteitsniveau. De lidstaten zijn verplicht tot de aanwijzing van zorgverleners die voldoen aan een zeker kwaliteitsniveau van de zorgverlening. De Wet BIG bevat waarborgen voor de kwaliteit van de individuele gezondheidszorg, onder meer door regels ten aanzien van opleidingen. Voor de toepassing van de medische vrijstelling moeten (para)medici opleidingen hebben afgerond die zijn omschreven in de Wet BIG en gezondheidskundige zorg verrichten, die tot de gevolgde opleiding en het gebied van deskundigheid van de zorgverlener behoren. Daarmee is verzekerd dat de vrijgestelde diensten van deze beroepsbeoefenaren aan het voor die diensten in Nederland noodzakelijk geachte kwaliteitsniveau voldoen. De wettekst sluit geen enkele beroepsbeoefenaar in de zin van de Wet BIG bij voorbaat uit. De werkzaamheden van osteopaten, pedagogen en chiropractoren zijn met ingang van 1 januari 2009 niet langer vrijgesteld van omzetbelasting. Dat geldt ook als deze werkzaamheden worden uitgevoerd door artsen of andere beroepsbeoefenaren in de zin van de Wet BIG. De diensten van niet-BIG psychologen zijn met ingang van 1 januari 2009 niet meer vrijgesteld. Terug naar overzicht

Onze gegevens

Rijksweg 297-RD
1991AA Velserbroek
T 023 538 29 11
E aaa1@quicknet.nl
KvK 34063598

Adviesbureau voor Administratieve Automatisering

Administratiekantoor Van den Belt is voor u het juiste adres voor betaalbaar en deskundig advies. Met een team van vijf personen zijn wij een kantoor dat met u mee denkt in het belang van uw bedrijf.