Belastingplan 2009, wijzigingen in de autobelastingen

19 september 2008

Onderstaand volgt een overzicht van de maatregelen in het Belastingplan 2009 op het gebied van de autobelastingen. BPM De huidige BPM wordt in een aantal jaren omgezet naar een heffing op emissiegrondslag die wordt geheven bij de aanschaf van een nieuwe personenauto. Door de keuze voor CO2 als grondslag is deze nieuwe heffing technologieneutraal. In 2009 wordt een eerste stap gezet met de invoering van een vrijstelling van BPM voor zeer zuinige auto’s. Een zeer zuinige auto is een benzineauto met een CO2-uitstoot van niet meer dan 110 g/km of een dieselauto met een CO2-uitstoot van niet meer dan 95 g/km. De vervolgstap is dat per 1 januari 2010 naast de catalogusprijs een CO2-emissiegrondslag in de BPM zal worden ingevoerd. In de daarop volgende jaren wordt stapsgewijs de grondslag catalogusprijs verminderd en zal de grondslag CO2 toenemen. Vanaf 2013 wordt er alleen nog geheven op CO2-basis. Naast de CO2-grondslag zal de huidige fijnstofgrondslag in de BPM de komende jaren worden gehandhaafd. Het percentage van de catalogusprijs in de BPM zakt van 42,3% naar 40,0%. De benzinekorting komt op € 1.364 en de dieseltoeslag op € 290. De bonus- en malusregeling blijven gekoppeld aan de energielabels. De grens van de CO2-toeslag wordt voor benzineauto’s verlaagd van 232 g/km naar 212 g/km en voor dieselauto’s van 192 g/km naar 176 g/km. Het tarief van de CO2-toeslag wordt verhoogd van € 110 naar € 125. MOTORRIJTUIGENBELASTING 1. Verlaging MRB-tarief zeer zuinige personenauto’s In het Belastingplan 2008 is een eerste stap gezet om de aanschaf van zeer zuinige personenauto’s te stimuleren. Het tarief van de motorrijtuigenbelasting voor deze auto’s is gehalveerd en de bijtelling voor privégebruik van zeer zuinige zakelijke auto’s is verlaagd naar 14%. In 2009 wordt het tarief voor zeer zuinige auto's nogmaals gehalveerd, waardoor het een kwart bedraagt van het tarief voor een niet-zeer zuinige auto in dezelfde gewichts- en brandstofklasse. 2. Verlaging MRB-tarief personen- en bestelauto’s op aardgas Het MRB-tarief voor aardgasauto’s is nu gelijk aan dat van lpg-auto’s met een zogenoemde G3-installatie. Het kabinet verlaagt het MRB-tarief voor aardgasauto’s tot het niveau van benzineauto's. 3. Verhoging MRB-tarief motoren De MRB bedraagt voor een motorrijwiel jaarlijks circa € 70, inclusief provinciale opcenten. De achtergrond van dit tarief is dat een motor lichter is dan een auto, minder wielen heeft en een groot deel van het jaar niet wordt gebruikt. De uitstoot van CO, NOx en vluchtige organische stoffen (VOS) is naar verhouding hoog. De MRB voor motoren wordt met eenzelfde percentage verhoogd als de MRB voor personenauto’s. 4. Verhoging MRB-tarief voor Euro 0, I en II vrachtauto’s Voor deze oudere, meer milieubelastende vrachtauto's gaat het tarief omhoog met 90% (Euro 0), resp. met 75% (Euro I) en 60% (Euro II). Terug naar overzicht

Onze gegevens

Rijksweg 297-RD
1991AA Velserbroek
T 023 538 29 11
E aaa1@quicknet.nl
KvK 34063598

Adviesbureau voor Administratieve Automatisering

Administratiekantoor Van den Belt is voor u het juiste adres voor betaalbaar en deskundig advies. Met een team van vijf personen zijn wij een kantoor dat met u mee denkt in het belang van uw bedrijf.