Belastingplan 2009 voor verenigingen en stichtingen

19 september 2008

Onderstaand volgt een overzicht van de maatregelen uit het Belastingplan 2009 voor verenigingen en stichtingen. VENNOOTSCHAPSBELASTING Er komt een vrijstelling voor de vermogensoverheveling bij woningcorporaties De aanpak van zogenaamde probleemwijken kost geld, dat gedeeltelijk wordt opgebracht door een onderlinge bijdrageheffing van woningcorporaties. De bijdrageheffingen en daar tegenover staande subsidiƫringen leiden tot een herverdeling van geld binnen de sector. Voor de vennootschapsbelasting is de subsidie niet belast en de bijdrageheffing niet aftrekbaar. SUCCESSIEWET Sportverenigingen vallen niet onder het regime voor algemeen nut beogende instellingen, omdat ze zijn opgezet om de particuliere belangen van de leden te dienen. Het kabinet erkent het belang van sportverenigingen voor de volksgezondheid. Daarom wordt een vrijstelling voor het recht van successie, het recht van overgang en het recht van schenking in de wet opgenomen voor verkrijgingen door sportorganisaties. Sportorganisaties en sportverenigingen hoeven geen belasting meer te betalen wanneer de schenking of het legaat meer bedraagt dan de algemene successie- of schenkingsvrijstelling. Voorwaarde voor de vrijstelling is aansluiting bij een landelijke sportorganisatie. Terug naar overzicht

Onze gegevens

Rijksweg 297-RD
1991AA Velserbroek
T 023 538 29 11
E aaa1@quicknet.nl
KvK 34063598

Adviesbureau voor Administratieve Automatisering

Administratiekantoor Van den Belt is voor u het juiste adres voor betaalbaar en deskundig advies. Met een team van vijf personen zijn wij een kantoor dat met u mee denkt in het belang van uw bedrijf.