Belastingplan 2008

18 september 2007

Op Prinsjesdag heeft het kabinet het Belastingplan 2008 gepresenteerd. Het Belastingplan kan worden gezien als de weerslag van het kabinetsbeleid voor het komende jaar in een aantal fiscale maatregelen. De speerpunten van het kabinet zijn het bevorderen van de arbeidsparticipatie en de vergroening en vereenvoudiging van de fiscale regels. Het bevorderen van arbeidsparticipatie moet ertoe leiden dat de kosten van de vergrijzing beter kunnen worden opgevangen. De bedoeling van de maatregelen is dat vrouwen en mensen met een lager inkomen deel gaan nemen aan het arbeidsproces en meer uren gaan werken. Het Belastingplan bevat een veelheid aan maatregelen die voor een groot deel gevangen kunnen worden onder de noemer lastenverzwaring, met name op milieugebied. De “vergroening” wordt vertaald in verhoging van prijzen van producten die het milieu belasten, zoals de invoering van een belasting op vliegtickets, de invoering van een belasting op verpakkingen, het duurder maken van vervuilende en onzuinige auto’s en de verhoging van accijnzen op milieuonvriendelijke brandstoffen. Een aantal van de voorgestelde maatregelen lichten we hieronder toe. Terug naar overzicht

Onze gegevens

Rijksweg 297-RD
1991AA Velserbroek
T 023 538 29 11
E aaa1@quicknet.nl
KvK 34063598

Adviesbureau voor Administratieve Automatisering

Administratiekantoor Van den Belt is voor u het juiste adres voor betaalbaar en deskundig advies. Met een team van vijf personen zijn wij een kantoor dat met u mee denkt in het belang van uw bedrijf.