Belastingplan 2004 aangenomen door Tweede Kamer

14 mei 2007

De Tweede Kamer heeft met enige amendementen het Belastingplan 2004 aangenomen. De amendementen betreffen de volgende punten.- Werkgevers krijgen de mogelijkheid om hun werknemers eenmaal per jaar fiscaal vriendelijk een geschenk te geven. Dat mag ter gelegenheid van een erkende feestdag of sinterklaas. Bij een geschenk van maximaal € 35 mag een tarief van 15% worden gehanteerd in plaats van het normale progressieve tarief. De belasting komt voor rekening van de werkgever.- Ter financiering van een aantal maatregelen gaat de vrijstelling voor de PC-privéregeling omlaag tot € 1.415 in 2004, € 1.427 in 2005 en € 1.450 in 2006.- De tijdelijke verhoging van de algemene heffingskorting gaat in 2004 en 2005 procentueel iets omhoog. Het betreft personen die winst uit onderneming genieten maar niet in aanmerking komen voor de zelfstandigenaftrek, belastbaar resultaat uit overige werkzaamheden genieten of belastbare periodieke uitkeringen en verstrekkingen. Tot deze groep personen behoren onder meer alfahulpen. Ter financiering van deze maatregel gaat de vrijstelling voor de PC-privéregeling in 2004 met € 35 omlaag en in 2005 met € 23.- Pensioenfondsen zijn vrijgesteld van vennootschapsbelasting voor zover zij zich bezig houden met pensioenbeheer. Vanwege de toename in commerciële activiteiten van pensioenfondsen treden zij in concurrentie met lichamen die wel vennootschapsbelasting betalen. Daarom worden pensioenfondsen belastingplichtig voor commerciële activiteiten. In de loop van 2004 komt er een regeling waarin bepaald zal worden welke de belastbare commerciële activiteiten zijn. Die zal terugwerken tot 1 januari 2004.- De onbelaste kilometervergoeding voor alle zakelijke kilometers inclusief het woon-werkverkeer met eigen vervoer gaat naar € 0,18 in plaats van € 0,17 (€ 0,28 jaar 2003). Deze vergoeding geldt voor alle soorten van eigen vervoer. De bijtelling voor de auto van de zaak wordt 22%. Als een privé-gebruik van minder dan 500 km wordt aangetoond vindt geen bijtelling plaats.- Na vijf jaar (in plaats van tien jaar) vervalt de zogeheten eigenwoningreserve. De eigenwoningreserve is de netto opbrengst van de vorige woning die fiscaal geacht wordt voor de financiering van de nieuwe woning te zijn gebruikt.- De vrijstelling van vennootschapsbelasting voor woningcorporaties wordt beperkt tot 'toegelaten werkzaamheden volgens het Besluit beheer sociale huursector'. - Jonggehandicapten die recht hebben op een Wajong-uitkering (Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten) maar die vanwege samenloop met een andere uitkering of omdat ze teveel inkomen uit arbeid genieten niet ontvangen, komen in aanmerking voor de jonggehandicaptenkorting. Terug naar overzicht

Onze gegevens

Rijksweg 297-RD
1991AA Velserbroek
T 023 538 29 11
E aaa1@quicknet.nl
KvK 34063598

Adviesbureau voor Administratieve Automatisering

Administratiekantoor Van den Belt is voor u het juiste adres voor betaalbaar en deskundig advies. Met een team van vijf personen zijn wij een kantoor dat met u mee denkt in het belang van uw bedrijf.