Belastingplan 2003, Nota n.a.v. Verslag

14 mei 2007

Bij de behandeling van het Belastingplan 2003 is het gehele wetsvoorstel als niet-controversieel aangemerkt. Dat houdt in, dat de parlementaire behandeling van het wetsvoorstel doorgang vindt ondanks de demissionaire status van het kabinet. Onderwerpen van discussie zijn de afschaffing van de spaarloonregeling en de basisaftrek lijfrentepremie, met name in het licht van de aangekondigde levensloopregeling, die nog bekend is. Het kabinet kondigt een vereenvoudiging van de regeling van het autokostenforfait aan per 1 januari 2004. Daarop vooruitlopend wordt de regeling per 1 januari 2003 bevroren. De bij het belastingplan 2002 aangenomen aanpassingen, die per 1 januari 2003 ingang zouden vinden gaan niet door. Die aanpassingen betreffen het deel van woon-werkverkeer tot 10 kilometer resp. boven 30 kilometer enkele reis, dat meetelt als privé (in 2002 1/3 deel, per 2003 2/3 deel) en de daarmee samenhangende aanpassing van de staffel van kilometers en bijtellingpercentages. Daarnaast is veel aandacht besteed aan de afschaffing van de afschrijving op bedrijfsmatig verhuurde onroerende zaken. Doelstelling is het verminderen van het uitstel van fiscale afrekening bij beleggingen in onroerende zaken. Er is geen sprake van een uitbreiding van de terbeschikkingstellingsregeling. Op onroerende zaken, die onder die regeling vallen, kan wel worden afgeschreven. Vanwege onduidelijkheden in de tekst van het wetsvoorstel is een aanpassing toegezegd. Terug naar overzicht

Onze gegevens

Rijksweg 297-RD
1991AA Velserbroek
T 023 538 29 11
E aaa1@quicknet.nl
KvK 34063598

Adviesbureau voor Administratieve Automatisering

Administratiekantoor Van den Belt is voor u het juiste adres voor betaalbaar en deskundig advies. Met een team van vijf personen zijn wij een kantoor dat met u mee denkt in het belang van uw bedrijf.