Belastingplan 2003 is aangenomen door Tweede Kamer

14 mei 2007

Het belastingplan 2003 is door de Tweede Kamer aangenomen. Ten opzichte van de oorspronkelijke plannen zijn er wel wat wijzigingen aangebracht. De belangrijkste wijzigingen zijn de volgende:- Het spaarloon blijft gehandhaafd tot een maximum bedrag van € 470 per jaar;- De vrijval van geblokkeerde spaartegoeden (geldt niet voor in 2002 gespaarde bedragen) geldt alleen voor premiespaar- en winstdelingsspaarregeling, niet voor spaarloonregelingen;- De arbeidskorting wordt verhoogd met € 84 in plaats van € 119;- Het belastingtarief in de tweede schijf bedraagt 7,20%;- Er komt een tijdelijke fiscale stimuleringsregeling voor groene stroomproductie;- De heffingskorting voor sociaal-ethische, groene en culturele beleggingen blijft bestaan;- De Tante Agaathregeling (lening door familieleden aan startende ondernemers) blijft bestaan, de regeling waarbij banken dergelijke leningen verstrekken vervalt;- Afschrijving op verhuurde onroerende zaken door ondernemers blijft mogelijk;- De energieheffing op grijze stroom gaat van € 0,0601 naar € 0,0639 per kWh en voor groene stroom van nihil naar € 0,0175 per kWh. Terug naar overzicht

Onze gegevens

Rijksweg 297-RD
1991AA Velserbroek
T 023 538 29 11
E aaa1@quicknet.nl
KvK 34063598

Adviesbureau voor Administratieve Automatisering

Administratiekantoor Van den Belt is voor u het juiste adres voor betaalbaar en deskundig advies. Met een team van vijf personen zijn wij een kantoor dat met u mee denkt in het belang van uw bedrijf.