Belastingplan 2003 deel II, Nota n.a.v. Verslag

14 mei 2007

In de Nota naar aanleiding van het Verslag gaat de staatssecretaris van Financiën in op vragen, die tijdens de behandeling van deel II van het Belastingplan 2003 in de Kamer zijn gesteld. Ondermeer wordt ingegaan op de wijziging van de aftrekbeperking van gemengde kosten in de winstsfeer. Door het omdraaien van de regeling: standaard een vast bedrag aan bijtelling, desgewenst 10% van de kosten niet aftrekbaar, tegenover thans 10% van de kosten niet aftrekbaar en desgewenst een vast bedrag als bijtelling wordt een administratieve lastenbesparing behaald.Verder deelt de staatssecretaris mee, dat de wijziging in de ouderentoeslag in box 3 van de inkomstenbelasting er niet toe leidt, dat mensen jonger dan 65 jaar recht kunnen hebben op de toeslag. Wel is het mogelijk, dat iemand, die ouder is dan 65 jaar zijn toeslag overhevelt aan zijn partner, die jonger is dan 65 jaar. Door het mogelijk te maken, dat partners gezamenlijk één aangifte doen wordt een administratieve lastenbesparing bereikt.In antwoord op vragen naar een tegenbewijsregeling voor de eigen bijdrage bij verblijf in een AWBZ-inrichting wanneer de eigen bijdrage hoger is dan 25% geeft de staatssecretaris aan, dat een dergelijke regeling er niet komt. Voorts wordt ingegaan op de aanpassing van de deelnemingsvrijstelling in de vennootschapsbelasting. Ondanks bestaande anti-misbruikbepalingen is de deelnemingsvrijstelling van toepassing wanneer door tussenschakeling van een EU-dochtermaatschappij“passieve” vaste inrichtingen – vaste inrichtingen die grotendeels beleggen of passieve financieringsactiviteiten verrichten – worden gehouden. Bij rechtstreeks bezit van een dergelijke vaste inrichting bestaat veelal geen aanspraak op vrijstelling. Het voorstel beoogt deze onevenwichtigheid weg te nemen. Bij nota van wijziging zal de oorspronkelijk voorgestelde bepaling zodanig worden aangepast dat deze is gericht op middellijk behaalde passieve buitenlandse winst, waarvoor bij een rechtstreeks belang op grond van een regeling ter voorkoming van dubbele belasting geen vrijstelling van vennootschapsbelasting zou worden verleend en op winst behaald met vaste inrichtingen die zijn gelegen in landen waarmee Nederland geen belastingverdrag heeft gesloten en welke inrichtingen in dat land niet zijn onderworpen aan een belasting naar de winst. Terug naar overzicht

Onze gegevens

Rijksweg 297-RD
1991AA Velserbroek
T 023 538 29 11
E aaa1@quicknet.nl
KvK 34063598

Adviesbureau voor Administratieve Automatisering

Administratiekantoor Van den Belt is voor u het juiste adres voor betaalbaar en deskundig advies. Met een team van vijf personen zijn wij een kantoor dat met u mee denkt in het belang van uw bedrijf.