Belastingheffing over transfervergoeding voetballer

8 april 2008

Een uit Zweden afkomstige beroepsvoetballer had recht op een deel van de transfersom die zijn werkgever ontving voor de overname van de voetballer tijdens de contractsperiode. Eind 2001 bereikte de voetballer overeenstemming over een contract met een Nederlandse eredivisieclub. Het contract werd op 7 januari 2002 getekend en op 10 januari 2002 verhuisde de voetballer naar Nederland. Het aan de voetballer toekomende gedeelte van de transfersom werd hem in april 2002 door zijn oude club betaald. De club had de transfersom in januari 2002 ontvangen. Hof Den Bosch moest de vraag beantwoorden of de voetballer de transfervergoeding had genoten toen hij inwoner was van Zweden of pas toen hij in Nederland woonde. In het laatste geval moest de voorkoming van dubbele belasting worden berekend. De fiscale kwalificatie van de transfervergoeding was loon uit dienstbetrekking. Loon wordt genoten op het moment waarop het is ontvangen of op het eerdere moment waarop het loon zowel vorderbaar als inbaar is geworden. Op het moment van betaling woonde de voetballer in Nederland. Eerdere vorderbaarheid en inbaarheid vond het Hof niet aannemelijk. De Zweedse club ontving de transfersom kort voor de verhuizing, maar wilde pas tot doorbetaling overgaan nadat met de Zweedse belastingdienst overeenstemming was bereikt over de fiscale gevolgen. Het Hof vond het onwaarschijnlijk dat de voetballer de transfervergoeding op de dag van ontvangst door de club zou hebben kunnen innen. Er waren geen bijzondere afspraken gemaakt over het uitbetalen in contanten of via een spoedoverschrijving. Volgens het verdrag ter voorkoming van dubbele belastingheffing met Zweden was de transfervergoeding ter heffing aan Zweden toegewezen. De wijze waarop de voorkoming van dubbele belasting wordt verleend is afhankelijk van de kwalificatie van het inkomensbestanddeel. Voor sommige bestanddelen van het inkomen verleent Nederland een vermindering volgens de methode "vrijstelling met progressievoorbehoud". Voor andere bestanddelen van het inkomen geldt een vermindering volgens de methode van de belastingkorting. Het bedrag van de aftrek is dan gelijk aan de in Zweden betaalde belasting over het inkomensbestanddeel. Naar het oordeel van het Hof gold in dit geval de eerste methode van vermindering omdat sprake was van reguliere inkomsten uit dienstbetrekking. Terug naar overzicht

Onze gegevens

Rijksweg 297-RD
1991AA Velserbroek
T 023 538 29 11
E aaa1@quicknet.nl
KvK 34063598

Adviesbureau voor Administratieve Automatisering

Administratiekantoor Van den Belt is voor u het juiste adres voor betaalbaar en deskundig advies. Met een team van vijf personen zijn wij een kantoor dat met u mee denkt in het belang van uw bedrijf.