Belastingdienst en tipgevers

8 maart 2012

In de Tweede Kamer zijn vragen gesteld aan de staatssecretaris van Financiƫn over het openbaar moeten maken van overeenkomsten tussen de staat en tipgevers.

De rechter heeft onlangs beslist dat de Belastingdienst de overeenkomst met de tipgever aan de belastingplichtige in die procedure moet verstrekken. Wel heeft de Belastingdienst de ruimte om bepaalde stukken niet te verstrekken als daar gewichtige redenen voor zijn. De staatssecretaris heeft meegedeeld dat zich recent geen nieuwe gevallen hebben voorgedaan waarin tipgeld is betaald. Tipgevers krijgen geen concessies in de heffings- en invorderingssfeer en ook geen strafrechtelijke immuniteit.

Uitgangspunt van het beleid van de Belastingdienst is dat burgers informatie over belastingfraude zonder vergoeding ter beschikking stellen. Betaling van tipgeld is een uitzondering. Dergelijke aangelegenheden worden op centraal niveau beoordeeld en behandeld, waarmee eenheid van beleid is gegarandeerd. Het huidige beleid van de Belastingdienst is uiteengezet en toegelicht in een brief van 2 februari 2010.

Terug naar overzicht

Onze gegevens

Rijksweg 297-RD
1991AA Velserbroek
T 023 538 29 11
E aaa1@quicknet.nl
KvK 34063598

Adviesbureau voor Administratieve Automatisering

Administratiekantoor Van den Belt is voor u het juiste adres voor betaalbaar en deskundig advies. Met een team van vijf personen zijn wij een kantoor dat met u mee denkt in het belang van uw bedrijf.