Belastingdienst doet uitspraak op bezwaarschriften voor arrest Hoge Raad inzake kosten buitenlandse deelneming

14 mei 2007

De staatssecretaris van Financiƫn heeft naar aanleiding van het Bosal-arrest van het Europese Hof van Justitie besloten, dat het arrest van de Hoge Raad niet hoeft te worden afgewacht, maar dat in voorkomende gevallen uitspraak op bezwaarschriften kan worden gedaan met inachtneming van het Bosal-arrest. In dat arrest heeft het Europese Hof van Justitie bepaald, dat Nederland ten onrechte de aftrek van kosten van buitenlandse deelnemingen niet toestaat. Voor aftrek van kosten van buitenlandse deelnemingen is nodig, dat de kosten dienstbaar zijn aan het behalen van in de Europese Unie of de Europese Economische Ruimte belastbare winst. Er mag voor deze kosten geen aftrekbeperking gelden. Valutaresultaten moeten gesaldeerd worden met de overige deelnemingskosten, waarbij een negatief saldo in aanmerking wordt genomen bij het bepalen van de winst en een positief saldo, voorzover het voortvloeit uit valutaresultaten, buiten aanmerking blijft bij het bepalen van de winst.Als nog geen uitspraak op bezwaar mogelijk is wordt een ambtshalve vermindering gegeven in verband met de deelnemingskosten. Dit geldt ook voor in behandeling zijnde beroepszaken. Terug naar overzicht

Onze gegevens

Rijksweg 297-RD
1991AA Velserbroek
T 023 538 29 11
E aaa1@quicknet.nl
KvK 34063598

Adviesbureau voor Administratieve Automatisering

Administratiekantoor Van den Belt is voor u het juiste adres voor betaalbaar en deskundig advies. Met een team van vijf personen zijn wij een kantoor dat met u mee denkt in het belang van uw bedrijf.