Belastingdienst bewijst verzwijgen inkopen niet: geen omkering bewijslast

17 januari 2008

De belastingdienst baseerde de aan een ondernemer opgelegde naheffingsaanslag omzetbelasting op gegevens uit de administratie van een leverancier van de ondernemer. Volgens deze administratie zouden er facturen zijn uitgeschreven die niet in de administratie van de ondernemer terug te vinden waren. De correctie bedroeg de niet geboekte inkoop, vermeerderd met de door de belastingdienst bepaalde brutowinstmarge. In de procedure die volgde beriep de belastingdienst zich op omkering van de bewijslast, met andere woorden, de ondernemer diende aan te tonen dat de aangebrachte correctie niet terecht was. Als argument voor de omkering van de bewijslast voerde de belastingdienst aan dat de administratie niet juist was, omdat een groot deel van de inkopen niet geboekt was. De rechtbank ging hier niet in mee. De belastingdienst diende eerst te bewijzen dat er inkopen niet geboekt waren. Dat bewijs wist de belastingdienst echter niet te leveren naar het oordeel van de rechtbank. De rechtbank zag gaan aanleiding om de administratie van de leverancier, die overigens door de FIOD in beslag was genomen, hoger aan te slaan dan de administratie van de ondernemer zelf. Omdat de belastingdienst de feitelijke grondslag van de aangebrachte omzetcorrectie niet aannemelijk kon maken vernietigde de rechtbank de opgelegde naheffingsaanslag. Terug naar overzicht

Onze gegevens

Rijksweg 297-RD
1991AA Velserbroek
T 023 538 29 11
E aaa1@quicknet.nl
KvK 34063598

Adviesbureau voor Administratieve Automatisering

Administratiekantoor Van den Belt is voor u het juiste adres voor betaalbaar en deskundig advies. Met een team van vijf personen zijn wij een kantoor dat met u mee denkt in het belang van uw bedrijf.