Belastingadviseur te kwader trouw door ten onrechte claimen zelfstandigenaftrek

14 mei 2007

Feiten, die de belastingdienst op het moment van het opleggen van de aanslag inkomstenbelasting bekend zijn of bekend hadden kunnen zijn, maar die niet in de vaststelling van de aanslag zijn betrokken, mogen niet worden gebruikt voor het opleggen van een navorderingsaanslag. Alleen als de belastingplichtige niet te goeder trouw is kan toch worden nagevorderd. In een procedure voor Hof Den Bosch is in geschil of de belastingdienst het recht had om na te vorderen. De belastingplichtige was een ondernemer, die tevens uitkeringsgerechtigd was. In november 1999 wordt een boekenonderzoek gestart over de jaren 1996 tot en met 1998. Omdat de belastingdienst was vergeten, dat voor het indienen van de aangifte inkomstenbelasting 1996 uitstel was verleend tot 31 december 1997 verkeerde de inspecteur in de veronderstelling, dat de aanslag over 1996 uiterlijk op 31 december 1999 moest zijn opgelegd. Bij de vaststelling van die aanslag is geen rekening gehouden met de uitkomst van het lopende boekenonderzoek of met de in september 1999 van het GAK ontvangen inlichtingen. Nadat de belastingplichtige een gesprek met het GAK heeft gehad stuurt hij een brief aan de belastingdienst, waarin hij meedeelt, dat hij ten onrechte zelfstandigenaftrek heeft geclaimd omdat hij niet aan het urencriterium voldoet. Uit de administratie van het GAK bleek een veel lager aantal gewerkte uren dan het voor het urencriterium vereiste aantal van 1.225 uur. Het Hof is van oordeel, dat de belastingdienst geen nieuw feit heeft om te kunnen navorderen. Toch mocht de belastingdienst navorderen, omdat de belastingplichtige niet te goeder trouw was. Hij had bij het invullen van de aangifte ten onrechte aangegeven aan het urencriterium te voldoen. Belangrijk aspect daarbij was het feit, dat hij van beroep belastingadviseur was. Terug naar overzicht

Onze gegevens

Rijksweg 297-RD
1991AA Velserbroek
T 023 538 29 11
E aaa1@quicknet.nl
KvK 34063598

Adviesbureau voor Administratieve Automatisering

Administratiekantoor Van den Belt is voor u het juiste adres voor betaalbaar en deskundig advies. Met een team van vijf personen zijn wij een kantoor dat met u mee denkt in het belang van uw bedrijf.