Belastingadviseur niet in dienstbetrekking

30 januari 2009

De Wet IB 2001 bevat een rangorderegeling voor inkomsten die op grond van meerdere artikelen als belastbaar inkomen kunnen worden aangemerkt. Dergelijke inkomsten worden uitsluitend op grond van de eerste wetsbepaling aangemerkt als bestanddeel van het belastbare inkomen. Winst uit onderneming gaat voor loon uit dienstbetrekking. Als een voordeel behoort tot de winst uit onderneming is het geen loon uit dienstbetrekking. De beoefenaar van een zelfstandig beroep is ook ondernemer. Een belastingadviseur die het merendeel van zijn werk verrichtte voor één opdrachtgever was naar het oordeel van de rechtbank Haarlem ondernemer. De belastingadviseur vormde met een collega een samenwerkingsverband. Het samenwerkingsverband had ook andere opdrachtgevers. Alle inkomsten werden verdeeld volgens de binnen het samenwerkingsverband afgesproken winstverdeling. De belangrijkste opdrachtgever had niet de bevoegdheid om de belastingadviseur inhoudelijke instructies of aanwijzingen te geven. Wel moest de adviseur zich houden aan organisatorische kaders van zijn opdrachtgever en had hij zich verplicht om tenminste twee dagen per week op het kantoor van de opdrachtgever aanwezig te zijn. De rechtbank vond gebondenheid aan de huisregels met betrekking tot werktijden onvoldoende voor het bestaan van een gezagsrelatie. Aan de voor zelfstandigheid geldende eisen van het lopen van risico was voldaan. Er bestond namelijk een risico van niet-betaling door de opdrachtgever, evenals een risico van wegvallen van opdrachten. Belangrijk was verder, dat de belastingadviseur zelf het risico droeg van aansprakelijkheid voor onjuiste adviezen, voor zover dat risico niet werd gedekt door de verzekering van zijn opdrachtgever. Terug naar overzicht

Onze gegevens

Rijksweg 297-RD
1991AA Velserbroek
T 023 538 29 11
E aaa1@quicknet.nl
KvK 34063598

Adviesbureau voor Administratieve Automatisering

Administratiekantoor Van den Belt is voor u het juiste adres voor betaalbaar en deskundig advies. Met een team van vijf personen zijn wij een kantoor dat met u mee denkt in het belang van uw bedrijf.