Belasting op leidingwater

8 mei 2009

De Wet Belastingen op Milieugrondslag kent een belasting op leidingwater. Deze belasting wordt geheven voor de levering van leidingwater aan verbruikers. De maximale hoeveelheid leidingwater waarover per verbruiksperiode van 12 maanden per aansluiting belasting wordt geheven is 300 kubieke meter.

Onder leidingwater wordt verstaan water dat door een waterleidingbedrijf of een afzonderlijke watervoorziening aan derden wordt geleverd.

Een vakantiepark met 200 stacaravans en 33 bungalows was niet aangesloten op het waterleidingnet. De exploitant van het park pompte grondwater op en leverde het grondwater door een eigen distributienet aan de gasten van het park.

De belastingdienst legde een naheffingsaanslag op in de belasting op leidingwater. Uitgangspunt daarbij was dat iedere stacaravan en iedere bungalow een afzonderlijke onroerende zaak was met een eigen aansluiting op het leidingwaternet. Hof Arnhem was van oordeel dat er sprake was van één, het gehele park omvattende, onroerende zaak. De heffing van de belasting op leidingwater moest daarom worden beperkt tot één aansluiting.

Volgens de Hoge Raad had het Hof terecht maar op onjuiste gronden geoordeeld dat sprake was van een samengestelde onroerende zaak. Vanwege de volgtijdige verhuur aan verschillende gasten was de exploitant van het park de gebruiker van alle stacaravans en bungalows op het park. De aanslag belasting op leidingwater was echter ten onrechte opgelegd. Er was sprake van eigen gebruik van door de exploitant zelf opgepompt water. Dat is niet aan de belasting op leidingwater onderworpen.

Terug naar overzicht

Onze gegevens

Rijksweg 297-RD
1991AA Velserbroek
T 023 538 29 11
E aaa1@quicknet.nl
KvK 34063598

Adviesbureau voor Administratieve Automatisering

Administratiekantoor Van den Belt is voor u het juiste adres voor betaalbaar en deskundig advies. Met een team van vijf personen zijn wij een kantoor dat met u mee denkt in het belang van uw bedrijf.