Belasting afkoop lijfrente in strijd met verdrag

31 januari 2008

In een procedure over de afkoop van een lijfrente bij een Nederlandse BV door inwoners van België heeft de procureur-generaal (PG) bij de Hoge Raad in zijn conclusie aangegeven dat de Nederlandse wet die belastingheffing mogelijk maakt over afkoopsommen in strijd is met de goede trouw die partijen bij een belastingverdrag over en weer verschuldigd zijn. De procedure had betrekking op een lijfrente die bij de inbreng van een onderneming in een BV was bedongen voor de Fiscale Oudedagsreserve. De aandeelhouders verhuisden in 1996 naar België. Er werden voor dat jaar geen conserverende aanslagen opgelegd voor de negatieve persoonlijke verplichtingen. Na de afkoop in 2002 van de lijfrente legde de Nederlandse belastingdienst een aanslag op over de waarde van de afkoopsom. Volgens het (oude) belastingverdrag met België was het heffingsrecht over dergelijke afkoopsommen aan België toegekend. Hof Den Bosch stelde de belanghebbenden in het gelijk omdat Nederland in strijd met het verdrag belasting wilde heffen over (een gedeelte van) de afkoopsom. In cassatie tegen de uitspraak van het Hof voerde de staat aan dat door de heffing slechts een voorwaardelijke faciliteit (aftrek en voorlopige vrijstelling) wordt teruggenomen. De PG is het daarmee oneens, omdat door de wijze van belastingheffing niet alleen de premieaftrek wordt teruggenomen, maar ook het in de binnenlandse periode behaalde rendement wordt belast. De PG verwijst naar het Singapore-pensioenafkooparrest van de Hoge Raad uit 2003. In dat arrest merkte de Hoge Raad de heffing over de afkoopsom van een pensioen door Nederland aan als strijdig met het verdrag met Singapore. De door de staatssecretaris aangehaalde door België eenzijdig en na totstandkoming van het verdrag ingevoerde emigratieheffing is door het Belgische Hof van Cassatie in 2003 in strijd met de goede verdragstrouw bevonden. De conclusie van de PG is dat het beroep in cassatie ongegrond is. Terug naar overzicht

Onze gegevens

Rijksweg 297-RD
1991AA Velserbroek
T 023 538 29 11
E aaa1@quicknet.nl
KvK 34063598

Adviesbureau voor Administratieve Automatisering

Administratiekantoor Van den Belt is voor u het juiste adres voor betaalbaar en deskundig advies. Met een team van vijf personen zijn wij een kantoor dat met u mee denkt in het belang van uw bedrijf.