Belaste verhuur van kamers in woonhuis

9 november 2011

De dga van een BV verhuurde de bovenste verdieping van zijn nieuwgebouwd woonhuis aan de BV als kantoorruimte. Dga en BV opteerden voor belaste verhuur. De huurprijs bedroeg € 4.800 per jaar. De dga verzocht in zijn aangifte omzetbelasting over het tweede kwartaal van 2008 om teruggave van de omzetbelasting die drukte op de bouw van de woning. De inspecteur wees het verzoek af. In beroep tegen de uitspaak van de inspecteur verleende de rechtbank de dga een gedeeltelijke teruggave van deze omzetbelasting. Hof Den Bosch wees het hoger beroep van de inspecteur tegen de uitspraak van de rechtbank af.

 

Het hof onderschreef het oordeel van de rechtbank dat ook de exploitatie van een onzelfstandig gedeelte van een zaak leidt tot ondernemerschap voor de omzetbelasting. Ook onderschreef het hof het oordeel van de rechtbank dat de verhuur in het economische verkeer plaats vond. De omstandigheid dat de tweede verdieping slechts toegankelijk is via de woning van de dga maakte dat niet anders, want bij kamerverhuur en pensions doet zich dat ook voor.

De mogelijkheid van belaste verhuur van de verdieping is goedgekeurd in een besluit van het ministerie van Financiën uit 2009. De inspecteur meende dat de dga aan dat besluit geen vertrouwen kon ontlenen omdat de huurovereenkomst vóór die tijd was opgesteld en ondertekend. Het hof wees die opvatting af.

Terug naar overzicht

Onze gegevens

Rijksweg 297-RD
1991AA Velserbroek
T 023 538 29 11
E aaa1@quicknet.nl
KvK 34063598

Adviesbureau voor Administratieve Automatisering

Administratiekantoor Van den Belt is voor u het juiste adres voor betaalbaar en deskundig advies. Met een team van vijf personen zijn wij een kantoor dat met u mee denkt in het belang van uw bedrijf.