Belastbaarheid schadevergoeding

10 maart 2011

De eigenaar van een verhuurde watermolen leed schade door werkzaamheden van het waterschap. De schade werd gedeeltelijk hersteld. De huurder had de betaling van herstelwerkzaamheden voorgeschoten. De eigenaar betaalde het voorschot terug uit een ontvangen schadevergoeding. De herstelkosten waren niet aftrekbaar omdat zij uit de - onbelaste - schadevergoeding konden worden betaald. Het vonnis van de rechtbank waarbij het waterschap tot schadevergoeding was veroordeeld werd in hoger beroep door het hof vernietigd. De eigenaar van de molen betaalde de schadevergoeding terug. De eigenaar trok de terugbetaling van de schadevergoeding af van zijn inkomen in het jaar van terugbetaling. Na vernietiging van het arrest van het hof door de Hoge Raad werd de schadevergoeding in 2000 opnieuw aan de eigenaar betaald. Deze betaling rekende de eigenaar niet tot zijn inkomen. De inspecteur corrigeerde de aangifte en telde de schadevergoeding bij het inkomen.

 

Hof Den Bosch was van oordeel dat de aanvankelijke schadevergoeding onbelast was omdat deze betrekking had op nog te maken onderhoudskosten. De terugbetaling van de schadevergoeding was volgens het hof niet aftrekbaar omdat het een onbelaste vergoeding betrof. De hernieuwde ontvangst van de schadevergoeding was volgens het hof eveneens onbelast. Volgens de Hoge Raad kon de in 2000 ontvangen schadevergoeding slechts tot het inkomen van dat jaar worden gerekend voor zover er eerder gemaakte aftrekbare kosten tegenover stonden. Dat was het geval tot het bedrag van de door de eigenaar gemaakte herstelkosten. Door de eerdere terugbetaling van de schadevergoeding drukten deze kosten immers op de eigenaar. De uitspraak van Hof Den Bosch is daarom door de Hoge Raad vernietigd. Hof Arnhem moest na verwijzing onderzoeken in hoeverre de schadevergoeding met een beroep op het vertrouwensbeginsel onbelast was. Het hof was van oordeel dat de gang van zaken rondom het boekenonderzoek en de oorspronkelijke aanslagregeling niet de indruk hebben kunnen wekken dat de in het jaar 2000 ontvangen schadevergoeding net als de eerdere schadevergoeding in 1993 onbelast zou zijn. Door de terugbetaling van de schadevergoeding in 1998 en de betaling van herstelkosten in 1995 was een nieuwe situatie ontstaan, die destijds niet was besproken en ook niet was te voorzien. Het hof stelde het belastbare inkomen over het jaar 2000 vast overeenkomstig het oordeel van de Hoge Raad.

Terug naar overzicht

Onze gegevens

Rijksweg 297-RD
1991AA Velserbroek
T 023 538 29 11
E aaa1@quicknet.nl
KvK 34063598

Adviesbureau voor Administratieve Automatisering

Administratiekantoor Van den Belt is voor u het juiste adres voor betaalbaar en deskundig advies. Met een team van vijf personen zijn wij een kantoor dat met u mee denkt in het belang van uw bedrijf.