Belangrijkste wijzigingen per 1 januari 2011

6 januari 2011

Het ministerie van Financiën heeft het jaarlijkse overzicht van de belangrijkste cijfermatige wijzigingen in de rijksbelastingen per 1 januari gepubliceerd. De inflatiecorrectie voor 2011 leidt tot aanpassing van de daarvoor in aanmerking komende bedragen met 0,6%. De belangrijkste overige wijzigingen zijn:

 

Fiscaal partnerschap

Door de gewijzigde partnerregeling kunnen ongehuwd samenwonenden niet langer kiezen voor fiscaal partnerschap. Vanaf 2011 is het fiscaal partnerschap een aantal voorwaarden verbonden. Als ongehuwd samenwonenden aan deze voorwaarden voldoen, zijn zij elkaars partner. Voor gehuwden is van belang dat het partnerschap niet langer eindigt bij duurzaam gescheiden leven, maar pas op het moment waarop zij niet meer op hetzelfde adres staan ingeschreven en een verzoek tot echtscheiding of scheiding van tafel en bed hebben ingediend.

 

Beleggingen in durfkapitaal

Voor beleggingen in durfkapitaal bestaat een vrijstelling in box 3, een heffingskorting en de mogelijkheid om verliezen op directe beleggingen in durfkapitaal in aftrek te brengen. Deze aftrekpost is per 1 januari 2011 vervallen voor nieuw verstrekte leningen. Voor leningen die voor 1 januari 2011 zijn verstrekt blijft aftrek mogelijk. De heffingskorting wordt in drie jaar afgebouwd naar nul. Voor dit jaar bedraagt de heffingskorting 1% van de vrijstelling in box 3.

 

Eén peildatum voor box 3

Per 1 januari 2011 geldt voor de vaststelling van de rendementsgrondslag voor box 3 nog maar één peildatum. Tot en met 2010 waren er twee peildata, nl. 1 januari en 31 december. Met ingang van 2011 wordt de rendementsgrondslag vastgesteld per 1 januari van het kalenderjaar.

Terug naar overzicht

Onze gegevens

Rijksweg 297-RD
1991AA Velserbroek
T 023 538 29 11
E aaa1@quicknet.nl
KvK 34063598

Adviesbureau voor Administratieve Automatisering

Administratiekantoor Van den Belt is voor u het juiste adres voor betaalbaar en deskundig advies. Met een team van vijf personen zijn wij een kantoor dat met u mee denkt in het belang van uw bedrijf.