Belanghebbende in procedure

8 augustus 2008

Bij het voeren van procedures, zowel in de bezwaar- als in de beroepfase, moet goed gelet worden op alle formaliteiten. Zo kan termijnoverschrijding leiden tot niet-ontvankelijkverklaring, met als gevolg dat de klachten niet inhoudelijk behandeld worden. Bezwaar en/of beroep kan alleen worden ingesteld door of namens iemand die belang heeft bij de beslissing waartegen bezwaar of beroep wordt ingesteld. Stelt iemand anders bezwaar of beroep in, dan zal dat niet-ontvankelijk worden verklaard. Soms ziet de rechter dat over het hoofd. Iemand diende bezwaarschriften in tegen een naheffingsaanslag parkeerbelasting. De uitspraak op het bezwaar was aan de indiener daarvan gericht. Een ander diende echter een beroepschrift in bij het gerechtshof tegen deze uitspraak op bezwaar. Het Hof had het beroep niet-ontvankelijk moeten verklaren omdat de indiener van het beroepschrift geen partij was in de voorafgaande bezwaarfase. Omdat de wederpartij tegen de uitspraak van het Hof in cassatie ging, had de Hoge Raad de mogelijkheid om het ingestelde beroep alsnog niet-ontvankelijk te verklaren. In de procedure voor het Hof speelde ook nog het verzoek van de indiener van het bezwaarschrift om als partij aan het geding te worden toegelaten. Het Hof heeft dat verzoek terecht afgewezen, omdat de indiener de mogelijkheid heeft gehad om beroep in te stellen bij het Hof, maar dat niet heeft gedaan. De wet biedt in een dergelijk geval niet de mogelijkheid om als toegelaten partij aan het geding deel te nemen. Terug naar overzicht

Onze gegevens

Rijksweg 297-RD
1991AA Velserbroek
T 023 538 29 11
E aaa1@quicknet.nl
KvK 34063598

Adviesbureau voor Administratieve Automatisering

Administratiekantoor Van den Belt is voor u het juiste adres voor betaalbaar en deskundig advies. Met een team van vijf personen zijn wij een kantoor dat met u mee denkt in het belang van uw bedrijf.