Belang bij beroep tegen voorlopige aanslag

26 februari 2010

Vooruitlopend op een definitieve aanslag kan de inspecteur een of meerdere voorlopige aanslagen opleggen. Op die manier wordt als het ware een voorschot genomen op de definitieve aanslag. De voorlopige aanslagen worden als vooruitbetaling verrekend met de definitieve aanslag. Zowel tegen de definitieve aanslag als tegen een voorlopige aanslag kan bezwaar en beroep worden aangetekend. De mogelijkheid om bezwaar en beroep tegen een voorlopige aanslag in te stellen is niet afhankelijk van de status van de definitieve aanslag. Zelfs als deze laatste onherroepelijk vaststaat, kan een procedure tegen een voorlopige aanslag die met de definitieve aanslag is verrekend, worden voorgezet. Volgens de Hoge Raad kan de belastingplichtige ook dan een belang hebben bij een oordeel van de rechter over de vraag of de voorlopige aanslag terecht en tot het juiste bedrag is opgelegd.

Terug naar overzicht

Onze gegevens

Rijksweg 297-RD
1991AA Velserbroek
T 023 538 29 11
E aaa1@quicknet.nl
KvK 34063598

Adviesbureau voor Administratieve Automatisering

Administratiekantoor Van den Belt is voor u het juiste adres voor betaalbaar en deskundig advies. Met een team van vijf personen zijn wij een kantoor dat met u mee denkt in het belang van uw bedrijf.