Bekendmaking aanslag geen voorwaarde voor totstandkoming

6 juli 2012

Besluiten zoals belastingaanslagen moeten op een wettelijk voorgeschreven wijze bekend worden gemaakt. In een procedure was in geschil wat de gevolgen zijn voor een aanslag als deze niet op de voorgeschreven wijze bekend is gemaakt.

 

De procedure betrof een aanslagbiljet dat werd verzonden naar een adres waar de belastingplichtige inmiddels niet meer woonde en dat vervolgens onbestelbaar retour kwam bij de Belastingdienst. Omdat betaling uitbleef, nam de ontvanger invorderingsmaatregelen. Na de ontvangst van een dwangbevel maakte de belanghebbende bezwaar tegen de aanslag. Het bezwaarschrift werd ver na de reguliere bezwaartermijn ingediend. De inspecteur verklaarde het bezwaar wegens termijnoverschrijding niet-ontvankelijk.
Hof Den Bosch was van oordeel dat de inspecteur de aanslag tot op de dag van de zitting niet had bekendgemaakt en verbond daaraan de conclusie dat de aanslag niet tot stand was gekomen.

 

Volgens de Hoge Raad is bekendmaking van een besluit, zoals een aanslag, geen voorwaarde voor de totstandkoming daarvan. Op grond van de Algemene wet bestuursrecht is bekendmaking slechts een voorwaarde voor de inwerkingtreding van een besluit nadat het tot stand is gekomen. Dat een aanslag niet op de in de wet voorgeschreven wijze is bekendgemaakt, is geen reden voor vernietiging van de aanslag en ook geen reden om aan te nemen dat de aanslag van rechtswege nietig is. Wel heeft dat tot gevolg dat de bezwaartermijn pas aanvangt op de dag waarop de belanghebbende of zijn vertegenwoordiger het aanslagbiljet ontvangt.

Terug naar overzicht

Onze gegevens

Rijksweg 297-RD
1991AA Velserbroek
T 023 538 29 11
E aaa1@quicknet.nl
KvK 34063598

Adviesbureau voor Administratieve Automatisering

Administratiekantoor Van den Belt is voor u het juiste adres voor betaalbaar en deskundig advies. Met een team van vijf personen zijn wij een kantoor dat met u mee denkt in het belang van uw bedrijf.