Bekend worden bodemverontreiniging tijdens WOZ-tijdvak is reden voor nieuwe beschikking

14 mei 2007

De Hoge Raad heeft een uitspraak van Hof Leeuwarden over de invloed van bodemverontreiniging op de waarde van een woning voor de WOZ vernietigd. Volgens het Hof was er wel sprake van een waardevermindering, maar was die te gering om daarmee rekening te houden. Die bepaling waarbij waardeveranderingen tenminste 5% van de waarde met een minimum van € 11.345 moeten bedragen geldt alleen voor het afgeven van nieuwe WOZ-beschikkingen in de loop van een tijdvak. Hier betrof het een beschikking per aanvang van het belastingtijdvak. In dit geval had met de waardevermindering rekening moeten worden gehouden. De Hoge Raad heeft de zaak verwezen naar Hof Amsterdam. Dat hof moet ook beoordelen of bij de waardevaststelling rekening is gehouden met het feit, dat de betreffende gemeente een wetsfictiegemeente is. De waarde van de woning moet worden vastgesteld naar de toestand op de datum van oplevering op de waardepeildatum. Terug naar overzicht

Onze gegevens

Rijksweg 297-RD
1991AA Velserbroek
T 023 538 29 11
E aaa1@quicknet.nl
KvK 34063598

Adviesbureau voor Administratieve Automatisering

Administratiekantoor Van den Belt is voor u het juiste adres voor betaalbaar en deskundig advies. Met een team van vijf personen zijn wij een kantoor dat met u mee denkt in het belang van uw bedrijf.