Begrip terbeschikkingstelling

23 november 2011

Met ingang van 1 januari 2001 bestaat de terbeschikkingstellingsregeling. Op grond van deze regeling is het resultaat uit het ter beschikking stellen van vermogensbestanddelen door de eigenaar aan een BV, waarin de eigenaar een aanmerkelijk belang heeft, belast in box 1 in plaats van in box 3. Uit de parlementaire geschiedenis van het betreffende wetsartikel is af te leiden dat het begrip 'ter beschikking stellen' ruim moet worden uitgelegd. Die ruime uitleg omvat ook de situatie waarin de BV het vruchtgebruik van een vermogensbestanddeel heeft en de aanmerkelijkbelanghouder de blote eigendom.

 

Volgens de rechtbank Breda valt niet alleen de in de wetsgeschiedenis genoemde situatie van gesplitste aankoop onder de terbeschikkingstellingsregeling. Ook de situatie waarin de aanmerkelijkbelanghouder de blote eigendom van de BV koopt valt onder de regeling. In beide situaties heeft de aanmerkelijk belanghouder nooit het vruchtgebruik gehad. Volgens de rechtbank ligt het dan niet voor de hand om onderscheid in fiscale behandeling te maken tussen deze situaties. In cassatie heeft de Hoge Raad de uitspraak van de rechtbank onderschreven.

Terug naar overzicht

Onze gegevens

Rijksweg 297-RD
1991AA Velserbroek
T 023 538 29 11
E aaa1@quicknet.nl
KvK 34063598

Adviesbureau voor Administratieve Automatisering

Administratiekantoor Van den Belt is voor u het juiste adres voor betaalbaar en deskundig advies. Met een team van vijf personen zijn wij een kantoor dat met u mee denkt in het belang van uw bedrijf.