Begrip "gedogen" voor precariobelasting

14 september 2007

Gemeentelijke belastingen mogen alleen worden geheven als de Gemeentewet de betreffende belasting toestaat. Een van de mogelijke gemeentelijke belastingen is de precariobelasting. Volgens de Gemeentewet kan deze alleen worden geheven als de gemeente toestaat dat iemand voorwerpen onder, op of boven gemeentegrond aanbrengt. Heffing is ook toegestaan als de gemeente de aanwezigheid van die voorwerpen gedoogt hoewel de gemeente de bevoegdheid heeft om daartegen op te treden. Zonder de bevoegdheid om op te treden is er geen sprake van gedogen en kan geen precariobelasting worden geheven. Het niet uitdrukkelijk opgeven van de bevoegdheid om op te treden sluit niet uit dat er andere omstandigheden zijn waardoor de gemeente niet langer bevoegd is om op te treden. Dat blijkt uit een arrest van de Hoge Raad over een aanslag precariobelasting die werd opgelegd aan de bewoner van een woonboot. Na overleg met een aantal bewoners zou de gemeente een voorstel maken voor een gebruiksregeling van de grond waar de bewoners van de woonboten gebruik van maakten. De gemeente kwam echter niet met het toegezegde voorstel maar legde aanslagen precariobelasting op. Volgens de Hoge Raad had de gemeente zolang het overleg met de bewoners niet was afgerond, niet meer de bevoegdheid om tegen de aanwezigheid van woonboten ter plaatse op te treden en kon daarom geen precariobelasting worden geheven. Terug naar overzicht

Onze gegevens

Rijksweg 297-RD
1991AA Velserbroek
T 023 538 29 11
E aaa1@quicknet.nl
KvK 34063598

Adviesbureau voor Administratieve Automatisering

Administratiekantoor Van den Belt is voor u het juiste adres voor betaalbaar en deskundig advies. Met een team van vijf personen zijn wij een kantoor dat met u mee denkt in het belang van uw bedrijf.