Begrip houdstermaatschappij in BRK

16 november 2007

De Hoge Raad heeft zes arresten gewezen over de fiscale gevolgen van de vervanging van eigen vermogen door vreemd vermogen bij het Nederlandse deel van een concern, waarvan de moedermaatschappij vervolgens naar de Antillen is verplaatst. In 1992 keerde een Nederlandse vennootschap aan haar toen nog in Nederland gevestigde moedermaatschappij dividend uit. Tegelijkertijd verstrekte de moedermaatschappij een lening voor hetzelfde bedrag. Na de verplaatsing van de moeder naar de Nederlandse Antillen droeg de moedermaatschappij haar vordering op de dochtermaatschappij over aan een door haar opgerichte Antilliaanse NV. De renteaftrek over de dividendschuld werd door de belastingdienst geweigerd wegens handelen in strijd met doel en strekking van de wet. De belanghebbenden beriepen zich op het bestaan van voldoende compenserende heffing over de rentebaten. Dat beroep was gebaseerd op het standpunt dat de naar de Antillen verplaatste moedermaatschappij een zogenaamde dual resident houdstervennootschap was. In dergelijke gevallen heeft Nederland het recht op grond van de Belastingregeling voor het Koninkrijk om een aanvullende heffing op te leggen over de winst. Die bijzondere regeling geldt echter niet voor een vennootschap die (mede) een actieve onderneming drijft. Terug naar overzicht

Onze gegevens

Rijksweg 297-RD
1991AA Velserbroek
T 023 538 29 11
E aaa1@quicknet.nl
KvK 34063598

Adviesbureau voor Administratieve Automatisering

Administratiekantoor Van den Belt is voor u het juiste adres voor betaalbaar en deskundig advies. Met een team van vijf personen zijn wij een kantoor dat met u mee denkt in het belang van uw bedrijf.