Beëindigingsovereenkomst

4 februari 2009

Partijen bij een overeenkomst zijn aan de in de overeenkomst gemaakte afspraken gebonden. Wel kunnen partijen een beroep op dwaling doen als er sprake is van een onmiskenbaar misverstand ten aanzien van wat partijen als zeker en onbetwist aan hun overeenkomst ten grondslag hebben gelegd. Met een beroep op dwaling moet niet te lang worden gewacht, zeker niet als de overeenkomst is aangegaan na rijp beraad en met onbeperkte mogelijkheden om zich te laten adviseren. Dat geldt ook voor een beëindigingsovereenkomst van een dienstbetrekking. Een werkgever en een werknemer, die in de optiek van de werkgever onvoldoende functioneerde, spraken af dat de werknemer nog enige tijd met behoud van arbeidsvoorwaarden in een lagere functie zou werken om daarna met vervroegd pensioen te gaan. De werknemer moest wel zijn bonusregeling inleveren. De werkgever bood voor een periode van ruim twee jaar een aanvulling op het inkomen en compensatie voor het niet behalen van zijn 25-jarige dienstjubileum. Toen de werknemer zich realiseerde dat hij door deze afspraken minder ouderdomspensioen zou krijgen wilde de werknemer van deze afspraken af. De werknemer begon een procedure. Daarin stond de vraag centraal of de werkgever hem had moeten waarschuwen dat vermindering van pensioenrechten een (mogelijk) gevolg van het sluiten van de beëindigingsovereenkomst was. De kantonrechter was van oordeel dat dit een algemeen te verwachten gevolg was dat voor rekening en risico van de werknemer kwam. Uit hoofde van zijn functie als hoofd administratieve dienst en gelet op zijn opleidingsniveau mocht van de werknemer worden verwacht dat hij de gevolgen van een beëindigingsovereenkomst kon overzien. Terug naar overzicht

Onze gegevens

Rijksweg 297-RD
1991AA Velserbroek
T 023 538 29 11
E aaa1@quicknet.nl
KvK 34063598

Adviesbureau voor Administratieve Automatisering

Administratiekantoor Van den Belt is voor u het juiste adres voor betaalbaar en deskundig advies. Met een team van vijf personen zijn wij een kantoor dat met u mee denkt in het belang van uw bedrijf.