Beëindiging verzekeringsplicht DGA

22 november 2007

Een DGA is niet verzekeringsplichtig voor de werknemersverzekeringen als hij de zeggenschap heeft in de BV. Het UWV had een directeur en zijn echtgenote als verzekerd aangemerkt op basis van het 20%-belang dat de DGA had in de BV. In 2005 bleek dat de DGA via een NV, waarvan hij 100% aandeelhouder was, de resterende 80% van de aandelen had in de BV. De DGA had nooit melding gemaakt van zijn indirecte belang. In reactie op een in december 2004 gedaan verzoek om herbeoordeling van de verzekeringsplicht besloot het UWV dat de DGA en zijn echtgenote met ingang van 1 januari 2005 niet meer verplicht verzekerd waren. De BV vroeg in een bezwaarschrift tegen dat besluit om premierestitutie over de periode vanaf september 1996. Het UWV wees dat verzoek af, omdat er in die periode verzekeringsplicht had bestaan en dus sprake was van premieplicht. Volgens beleid van het UWV kan de verzekeringsplicht namelijk niet met terugwerkende kracht worden beƫindigd, maar alleen op een in de toekomst gelegen datum. In hoger beroep voerde de BV aan dat op grond van de aandelenverhouding er sinds 1 juli 1994 geen sprake van verzekeringsplicht kon zijn en dat sinds die datum premies onverschuldigd betaald waren. De BV meende daarom recht op restitutie te hebben. De Centrale Raad van Beroep wees deze opvatting af. Het UWV had de DGA terecht vanaf 1 juli 1994 als verplicht verzekerd aangemerkt. De DGA had destijds verklaard dat hij 20% van de aandelen in zijn bezit had en dat de overige 80% in handen was van een buitenlandse vennootschap. De BV had geen bezwaar gemaakt tegen twee verzekeringsplichtbesluiten van het UWV en dus hoefde het UWV niet te twijfelen aan de juistheid van de beslissing betreffende de verzekeringsplicht. Door de DGA niet af te melden als verplicht verzekerde, de relevante aandelenverhoudingen niet aan het UWV te melden en de premiebetalingen voort te zetten was het mede aan de BV te wijten dat de DGA lange tijd ten onrechte bij het UWV als verzekerd te boek stond. Voor premierestitutie was daarom geen plaats. Terug naar overzicht

Onze gegevens

Rijksweg 297-RD
1991AA Velserbroek
T 023 538 29 11
E aaa1@quicknet.nl
KvK 34063598

Adviesbureau voor Administratieve Automatisering

Administratiekantoor Van den Belt is voor u het juiste adres voor betaalbaar en deskundig advies. Met een team van vijf personen zijn wij een kantoor dat met u mee denkt in het belang van uw bedrijf.