Beëindiging arbeidsovereenkomst voor aanvang

11 juni 2010

In een arbeidsovereenkomst kan een proeftijd worden opgenomen. De werkgever en de werknemer hebben de bevoegdheid om tijdens de proeftijd de arbeidsovereenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen. Dat kan zelfs vóór de aanvang van de proeftijd gebeuren. Ontslag in de proeftijd kan betekenen dat de werkgever in strijd handelt met de bepalingen van goed werkgeverschap. Als dat het geval is, moet de werkgever schadevergoeding betalen aan de werknemer. De werkgever mag de opzeggingsbevoegdheid tijdens de proeftijd niet misbruiken. Dat doet zich voor als de beëindiging berust op discriminatie.

 

Volgens de Wet Gelijke Behandeling van mensen met een Handicap of een Chronische Ziekte is het verboden om bij het aangaan en het beëindigen van een arbeidsverhouding onderscheid te maken op grond van een werkelijke of vermeende handicap of chronische ziekte van de werknemer. Ontslag voorafgaand aan of tijdens de proeftijd van iemand met een handicap of chronische ziekte is niet verboden als het ontslag gebaseerd is op de ongeschiktheid van de werknemer voor de vervulling van zijn functie. Er moeten voor de twijfel aan de geschiktheid voor de functie objectieve en zakelijke criteria bestaan die niets van doen hebben met de handicap of chronische ziekte van de werknemer.

Een werkgever die een nieuwe werknemer ontsloeg voor de proeftijd was begonnen, had daarvoor geen andere reden dan de ziekte van de werknemer. Na het ondertekenen van de arbeidsovereenkomst had de werknemer een aantal hartinfarcten gehad. Op de overeengekomen startdatum zou hij nog niet in staat zijn om te werken. De ziekteverzuimverzekering van de werkgever bood geen dekking omdat de werknemer al voor de aanvang van het dienstverband ziek was. De kantonrechter veroordeelde de werkgever tot doorbetaling van het salaris omdat vaststond dat de werknemer bij het sluiten van de arbeidsovereenkomst geschikt was voor de functie waarvoor hij was aangenomen. Die geschiktheid was door de ziekte niet gewijzigd.

Terug naar overzicht

Onze gegevens

Rijksweg 297-RD
1991AA Velserbroek
T 023 538 29 11
E aaa1@quicknet.nl
KvK 34063598

Adviesbureau voor Administratieve Automatisering

Administratiekantoor Van den Belt is voor u het juiste adres voor betaalbaar en deskundig advies. Met een team van vijf personen zijn wij een kantoor dat met u mee denkt in het belang van uw bedrijf.