Beëindiging arbeidsovereenkomst op pensioenleeftijd

12 november 2010

Op grond van Europese richtlijnen zijn de lidstaten verplicht in hun nationale wetgeving een verbod op discriminatie in het kader van arbeid of beroep op te nemen. Het gaat om ongelijke behandeling op grond van ondermeer ras, godsdienst en leeftijd. De richtlijn staat verschillen in behandeling op grond van leeftijd in bepaalde omstandigheden toe mits er een rechtvaardiging bestaat.

 

Volgens het Hof van Justitie EU is het niet in strijd met het discriminatieverbod om in de nationale wetgeving te regelen of toe te staan dat arbeidsovereenkomsten van werknemers automatisch eindigen bij het bereiken van de pensioenleeftijd, voor zover aan die bepaling een legitieme doelstelling van werkgelegenheids- en arbeidsmarktbeleid ten grondslag ligt en de middelen voor het bereiken van deze doelstelling passend en noodzakelijk zijn. De Duitse collectieve arbeidsovereenkomst voor werknemers in de schoonmaakbranche bepaalde dat arbeidsovereenkomsten automatisch eindigen bij het bereiken van de op 65 jaar vastgestelde pensioenleeftijd.

Terug naar overzicht

Onze gegevens

Rijksweg 297-RD
1991AA Velserbroek
T 023 538 29 11
E aaa1@quicknet.nl
KvK 34063598

Adviesbureau voor Administratieve Automatisering

Administratiekantoor Van den Belt is voor u het juiste adres voor betaalbaar en deskundig advies. Met een team van vijf personen zijn wij een kantoor dat met u mee denkt in het belang van uw bedrijf.