Beëindiging arbeidsovereenkomst met wederzijds goedvinden

27 februari 2008

Een werkgever en een werknemer legden in een beëindigingsovereenkomst de beëindiging van de arbeidsovereenkomst met wederzijds goedvinden vast. De overeenkomst bevatte ondermeer een vastlegging van de door de werkgever toegekende beëindigingsvergoeding en daarnaast een bepaling waarbij partijen elkaar over en weer algehele en finale kwijting verleenden van al wat zij op grond van de arbeidsovereenkomst of een andere overeenkomst van elkaar mochten hebben te vorderen. Volgens deze bepaling bestonden er geen andere afspraken meer tussen partijen dan de in de beëindigingsovereenkomst opgenomen afspraken. Tussen partijen was voor de beëindigingsovereenkomst een afspraak gemaakt over de terugbetaling van door de werkgever voorgeschoten premie voor de ziektekostenverzekering van de werknemer. De werkgever hield op de toegekende ontslagvergoeding de resterende termijnen van deze terugbetaling in. Naar het oordeel van de kantonrechter was dat niet toegestaan. De tekst van de beëindigingsovereenkomst ging verder dan een algemene finale kwijtingsbepaling door de expliciete vermelding dat er geen andere afspraken meer bestonden en dat bestaande afspraken teniet werden gedaan door de beëindigingsovereenkomst. Nergens bleek dat de werkgever zijn vordering met betrekking tot de ziektekosten wilde handhaven. Terug naar overzicht

Onze gegevens

Rijksweg 297-RD
1991AA Velserbroek
T 023 538 29 11
E aaa1@quicknet.nl
KvK 34063598

Adviesbureau voor Administratieve Automatisering

Administratiekantoor Van den Belt is voor u het juiste adres voor betaalbaar en deskundig advies. Met een team van vijf personen zijn wij een kantoor dat met u mee denkt in het belang van uw bedrijf.