Bedrijfswoning niet naar privevermogen als er geen bijzondere omstandigheid is

14 mei 2007

Het vermogen van een ondernemer bestaat uit bestanddelen, die tot het verplichte ondernemingsvermogen behoren, uit bestanddelen, die verplicht privé-vermogen zijn en uit bestanddelen, die naar keuze van de ondernemer tot het ondernemingsvermogen of tot het privé-vermogen worden gerekend. Heeft de ondernemer eenmaal zijn keus gemaakt om een vermogensbestanddeel van de laatste categorie als ondernemingsvermogen aan te merken, dan kan hij die keus alleen wijzigen indien zich een bijzondere omstandigheid voordoet, die een nieuwe afweging mogelijk maakt. Als een ondernemer vanwege toenemende lichamelijke klachten zich voorneemt om de onderneming over te dragen is dat geen bijzondere omstandigheid op grond waarvan herziening van de keuze gedaan kan worden. De ondernemer had destijds het bedrijf inclusief de woning overgenomen van zijn vader. Na overlijden van zijn vader was hij zelf in de woning gaan wonen. Hij had de woning altijd als ondernemingsvermogen aangemerkt. In 1996 nam hij zich voor de onderneming te gaan verhuren, maar het duurde tot 2002 voordat hij daartoe overging. In 1997 was er geen aanleiding om de woning naar het privé-vermogen over te hevelen. Terug naar overzicht

Onze gegevens

Rijksweg 297-RD
1991AA Velserbroek
T 023 538 29 11
E aaa1@quicknet.nl
KvK 34063598

Adviesbureau voor Administratieve Automatisering

Administratiekantoor Van den Belt is voor u het juiste adres voor betaalbaar en deskundig advies. Met een team van vijf personen zijn wij een kantoor dat met u mee denkt in het belang van uw bedrijf.