Bedrijfsverplaatsing of -beeindiging

2 april 2010

Het beëindigen van een onderneming heeft tot gevolg dat belasting wordt geheven over de in de onderneming aanwezige meerwaarden en fiscale reserves. Niet altijd is duidelijk of sprake is van de beëindiging van een onderneming. Die onduidelijkheid bestaat met name wanneer de persoon van de ondernemer zijn bedrijf verplaatst of verkoopt om op een andere plaats verder te gaan.

Een echtpaar dat een veehouderij dreef verkocht in 2004 een deel van het melkquotum en wilde voor de daarmee behaalde boekwinst een herinvesteringsreserve vormen. In 2005 werden het merendeel van de onroerende zaken van de veehouderij en het resterende melkquotum verkocht. Met de opbrengst werd een melkveehouderij in Duitsland gekocht. De machines en de koeien werden meegenomen naar Duitsland. In Duitsland beschikte het echtpaar over meer grond en een groter melkquotum, waardoor meer koeien konden worden gehouden. Hof Leeuwarden was van oordeel dat het echtpaar de onderneming had gestaakt en daardoor geen herinvesteringsreserve kon vormen voor de verkoopopbrengst van het melkquotum.

De verplaatsing van een bedrijf houdt geen staking van de onderneming in als de identiteit van de onderneming niet wezenlijk is veranderd. Dat moet worden beoordeeld aan de hand van de factoren die de identiteit van de onderneming bepalen.

Bij een agrarische onderneming gaat het ondermeer om factoren als de aard van het product, de wijze van produceren, de aard en de oppervlakte van de gebruikte grond, de overige bedrijfsmiddelen, de levende have, de in de onderneming werkzame personen en milieu- en andere voorschriften.

Volgens de Hoge Raad is zonder nadere motivering niet begrijpelijk waarom het hof vond dat er in dit geval sprake was van een bedrijfsbeëindiging. De uitspraak van Hof Leeuwarden is vernietigd en de zaak is verwezen naar Hof Amsterdam.

Terug naar overzicht

Onze gegevens

Rijksweg 297-RD
1991AA Velserbroek
T 023 538 29 11
E aaa1@quicknet.nl
KvK 34063598

Adviesbureau voor Administratieve Automatisering

Administratiekantoor Van den Belt is voor u het juiste adres voor betaalbaar en deskundig advies. Met een team van vijf personen zijn wij een kantoor dat met u mee denkt in het belang van uw bedrijf.