Bedrijfsopvolgingsfaciliteit voor buitenlandse erfgenaam

2 oktober 2009

Wanneer een inwoner van Nederland overlijdt, moeten zijn erfgenamen successierecht betalen over hun aandeel in de nalatenschap van de overledene. Successierecht moet niet alleen door in Nederland wonende erfgenamen worden betaald, maar ook door in het buitenland wonende erfgenamen. Voor bepaalde bestanddelen uit de nalatenschap bestaan faciliteiten waardoor de belastingdruk wordt verminderd of waardoor de belastingbetaling wordt uitgesteld. Een van deze faciliteiten betreft aandelen die voor de overledene een aanmerkelijk belang vormden. Er is sprake van een aanmerkelijk belang als iemand 5% of meer heeft van de aandelen in een vennootschap. De faciliteit bestaat uit voorwaardelijke kwijtschelding en uitstel van betaling.

Deze faciliteit geldt volgens de wet niet voor in het buitenland wonende erfgenamen. Volgens Hof Arnhem is dat niet in strijd met het discriminatieverbod. De Hoge Raad denkt daar anders over. Een erfrechtelijke verkrijging is een vorm van kapitaalverkeer. Het in bepaalde gevallen niet toepassen van faciliteiten op een erfrechtelijke verkrijging vormt een beperking van dat kapitaalverkeer. De faciliteit is niet van toepassing omdat de buitenlandse erfgenaam niet voldoet aan een voorwaarde waaraan hij niet kan voldoen, omdat hij geen inwoner van Nederland is. Voor de ongelijke behandeling bestaat geen rechtvaardigingsgrond.

Volgens de Hoge Raad heeft een buitenlandse erfgenaam recht op de dezelfde faciliteiten als een in Nederland wonende erfgenaam die overigens in dezelfde positie verkeert.

Hof Arnhem moet de zaak nu verdere behandelen, uiteraard met inachtneming van het arrest van de Hoge Raad.

Terug naar overzicht

Onze gegevens

Rijksweg 297-RD
1991AA Velserbroek
T 023 538 29 11
E aaa1@quicknet.nl
KvK 34063598

Adviesbureau voor Administratieve Automatisering

Administratiekantoor Van den Belt is voor u het juiste adres voor betaalbaar en deskundig advies. Met een team van vijf personen zijn wij een kantoor dat met u mee denkt in het belang van uw bedrijf.