Bedrijfsmiddel of voorraad?

20 maart 2009

Bij de verkoop van een bedrijfsmiddel door een ondernemer kan directe belastingheffing over de behaalde boekwinst worden voorkomen door het vormen van een herinvesteringsreserve. De herinvesteringsreserve wordt vervolgens afgeboekt op de aanschafprijs van vervangende investeringen.
Hof Den Haag stond in een procedure niet toe dat een ondernemer de boekwinst op een verkocht pand opnam in een herinvesteringsreserve. Volgens het Hof had het pand tevoren zijn bestemming als bedrijfsmiddel verloren. In het vervolg van de procedure heeft de Hoge Raad de vraag beantwoord in welke gevallen een zaak de functie van bedrijfsmiddel verliest. Volgens Hof Amsterdam heeft de Hoge Raad zich niet uitgelaten over de kwalificatie van het betreffende pand ten tijde van de aankoop daarvan. Het Hof moest deze vraag in het kader van de verwijzingsprocedure nog beantwoorden. In het algemeen kan die vraag, los van de opvatting van de belastingplichtige zelf, aan de hand van de functie en de plaats van een zaak in de onderneming worden beantwoord. Er zijn echter grensgevallen waarin de opvatting van de belastingplichtige de doorslag geeft. Een dergelijk grensgeval deed zich hier voor. De door partijen aangevoerde feiten en omstandigheden gaven namelijk geen uitsluitsel over de plaats en de functie van het betreffende pand in de onderneming van belanghebbende. Dat betekende dat de opvatting van de belanghebbende doorslaggevend was voor de kwalificatie van het pand als bedrijfsmiddel of voorraad. De belanghebbende had het pand steeds aangemerkt als bedrijfsmiddel en het als zodanig in de boekhouding opgenomen. Dat had tot gevolg dat de belanghebbende voor de bij de verkoop behaalde boekwinst een herinvesteringsreserve kon vormen.

Terug naar overzicht

Onze gegevens

Rijksweg 297-RD
1991AA Velserbroek
T 023 538 29 11
E aaa1@quicknet.nl
KvK 34063598

Adviesbureau voor Administratieve Automatisering

Administratiekantoor Van den Belt is voor u het juiste adres voor betaalbaar en deskundig advies. Met een team van vijf personen zijn wij een kantoor dat met u mee denkt in het belang van uw bedrijf.