Bedrijfsmiddel niet omgevormd in voorraad

9 november 2011

Ondernemers die een bedrijfsmiddel met winst verkopen, kunnen de belastingheffing over de behaalde winst uitstellen door de vorming van een herinvesteringsreserve. In een procedure voor de rechtbank Haarlem was in geschil of een als bedrijfsmiddel gebruikt perceel grond voorafgaande aan de verkoop een statuswijziging heeft ondergaan waardoor het niet langer als bedrijfsmiddel kwalificeert. Als dat het geval zou zijn, was de vorming van een herinvesteringsreserve niet mogelijk.

 

Volgens de rechtbank houdt een besluit tot verkoop geen herkwalificatie van een bedrijfsmiddel tot voorraad in. Functieverlies of -verandering treedt pas op na verkoop of bij gebruik voor een nieuwe ondernemingsactiviteit waarin het voormalige bedrijfsmiddel fungeert als voor de omzet bestemde voorraad. Dat deed zich in deze casus niet voor. Tot aan de levering werd het perceel gebruikt op dezelfde wijze als in het verleden. Het ontwikkelen van een woonbestemming voor het perceel en de gemaakte plannen voor de bouw van woningen vormden geen nieuwe ondernemingsactiviteit, maar hingen samen met de wens van de gemeente om de grond te bestemmen voor woningbouw.

Terug naar overzicht

Onze gegevens

Rijksweg 297-RD
1991AA Velserbroek
T 023 538 29 11
E aaa1@quicknet.nl
KvK 34063598

Adviesbureau voor Administratieve Automatisering

Administratiekantoor Van den Belt is voor u het juiste adres voor betaalbaar en deskundig advies. Met een team van vijf personen zijn wij een kantoor dat met u mee denkt in het belang van uw bedrijf.