Bedrijfsfusievrijstelling niet van toepassing

6 februari 2009

Tot voor enkele jaren kende Nederland de kapitaalsbelasting. Deze belasting was verschuldigd bij de uitgifte van aandelen door een Nederlandse aandelenvennootschap. Lange tijd bedroeg het tarief 1% van het op de uitgegeven aandelen gestorte bedrag. Daarna daalde het tarief tot 0,55%. In een aantal gevallen bestond recht op een vrijstelling van kapitaalsbelasting. Een van die gevallen waarin een vrijstelling gold was de bedrijfsfusie. Er is sprake van een bedrijfsfusie als een onderneming of een zelfstandig gedeelte van een onderneming wordt overgedragen tegen uitreiking van aandelen. De bedrijfsfusievrijstelling was alleen van toepassing als de overnemende partij een onderneming dreef. Hof Den Haag stelde in een procedure vast dat een als samenwerkingsverband bedoelde holding geen onderneming dreef, terwijl de inbreng in de holding slechts bestond uit contanten. Dat hield in dat niet aan de voorwaarden voor de bedrijfsfusievrijstelling was voldaan. De Hoge Raad heeft het beroep in cassatie tegen de uitspraak van het Hof afgewezen. Terug naar overzicht

Onze gegevens

Rijksweg 297-RD
1991AA Velserbroek
T 023 538 29 11
E aaa1@quicknet.nl
KvK 34063598

Adviesbureau voor Administratieve Automatisering

Administratiekantoor Van den Belt is voor u het juiste adres voor betaalbaar en deskundig advies. Met een team van vijf personen zijn wij een kantoor dat met u mee denkt in het belang van uw bedrijf.