Bedingen van stakingslijfrente bij BV is niet mogelijk als onderneming niet wordt ingebracht

14 mei 2007

Voor ondernemers die hun bedrijf beƫindigen of verkopen kent de wet op de inkomstenbelasting een uitbreiding van de lijfrentepremieaftrek. Het is mogelijk om ten laste van de meeropbrengst van het bedrijf boven de boekwaarde daarvan een lijfrente aan te kopen en de premie daarvoor in aftrek op het inkomen te brengen. In het geval van overdracht van de onderneming kan, in afwijking van de hoofdregel dat een lijfrente alleen van een professionele verzekeraar kan worden bedongen, van de overnemer een lijfrente worden bedongen als deze de verplichting tot zijn ondernemingsvermogen rekent. Van die mogelijkheid wordt vaak gebruik gemaakt bij de inbreng van een onderneming in een BV. Het is niet toegestaan om een lijfrente te bedingen van de BV als op het moment van overdracht van de onderneming aan de BV al vaststaat, dat de BV de onderneming aan een ander moet overdragen. De Hoge Raad heeft in een arrest de uitspraak van Hof Leeuwarden bevestigd, waarin het Hof de aftrek van lijfrentepremie niet toestond aan een campinghouder, die zijn bedrijf had verkocht aan een derde. Vervolgens bracht hij zijn onderneming in een BV in. Ter gelegenheid van de inbreng bedong de campinghouder een lijfrente van de BV. Korte tijd na de inbreng leverde de BV de onderneming aan de koper. Volgens Hof en Hoge Raad heeft de campinghouder de lijfrente niet bedongen als tegenprestatie voor de overdracht van zijn onderneming, omdat die al aan een ander was verkocht. Het tweede arrest betrof een uitspraak van Hof Den Haag. Daar ging het om een VOF, die werd ontbonden. Een van de vennoten zou de gehele onderneming voortzetten; de andere trad uit. De uittredende vennoot droeg zijn aandeel in de onderneming over aan een door hem opgerichte BV en bedong van de BV een lijfrente. De onderneming werd voor de oprichting van de BV al overgedragen aan de andere vennoot. Het derde arrest betrof een uitspraak van Hof Den Bosch in een zaak van de vennoten in een VOF, die een landbouwbedrijf uitoefenden. Terwijl de onderhandelingen met de gemeente over de verkoop van hun grond in verband met een nieuw bestemmingsplan vorderden brachten zij de onderneming in een BV in. Hoewel de BV de onderneming nog enige tijd dreef in afwachting van de definitieve overeenstemming over de verkoop was dat onvoldoende om de lijfrentepremie in aftrek te mogen brengen. Terug naar overzicht

Onze gegevens

Rijksweg 297-RD
1991AA Velserbroek
T 023 538 29 11
E aaa1@quicknet.nl
KvK 34063598

Adviesbureau voor Administratieve Automatisering

Administratiekantoor Van den Belt is voor u het juiste adres voor betaalbaar en deskundig advies. Met een team van vijf personen zijn wij een kantoor dat met u mee denkt in het belang van uw bedrijf.