Bedenktermijn bij vaststellingsovereenkomst

16 november 2007

Door het maken van een zogenaamde vaststellingsovereenkomst kunnen de belastingdienst en een belastingplichtige afspraken vastleggen, bijvoorbeeld over de hoogte van een op te leggen aanslag. De belastingdienst moet de belastingplichtige bedenktijd gunnen om zich te beraden op de gevolgen van de afspraken. Doet de belastingdienst dat niet, dan kan dat tot gevolg hebben dat de vaststellingsovereenkomst niet bindend is. In een vaststellingsovereenkomst stond dat de belastingplichtige voldoende tijd had gekregen om zich te beraden. De belastingplichtige bestreed de rechtsgeldigheid van de vaststellingsovereenkomst omdat de inspecteur zich niet zou hebben gehouden aan de voorgeschreven bedenktermijn van minstens één week. Deze bedenktermijn geldt tenzij de belastingplichtige uitdrukkelijk heeft verklaard daaraan geen behoefte te hebben. De belastingplichtige had de overeenkomst direct getekend omdat de inspecteur anders een eerder opgelegde boete niet zou laten vervallen. De belastingdienst is echter verplicht om zich tijdens de bedenktermijn onvoorwaardelijk te houden aan de bereikte overeenstemming, zodat de vaststellingsovereenkomst definitief tot stand komt als deze door de belastingplichtige of zijn vertegenwoordiger wordt aanvaard. Hof Amsterdam onderzocht de juistheid van de stelling van de belastingplichtige niet en concludeerde dat er geen sprake was van wilsgebreken bij de totstandkoming van de vaststellingsovereenkomst, omdat alle geschilpunten waren opgelost volgens de wens van de belastingplichtige. Volgens de Hoge Raad weerlegt het oordeel van het Hof niet de klacht dat de inspecteur zich niet aan de voorschriften heeft gehouden. De Hoge Raad heeft de uitspraak van het Hof vernietigd en de zaak verwezen. De inspecteur zal moeten bewijzen dat hij de belastingplichtige een bedenktermijn heeft gegund van minstens een week. Als niet kan worden uitgesloten dat de inspecteur het voorbehoud heef gemaakt dat hij kon terugkomen van zijn aanbod om de opgelegde boete te laten vervallen als de belastingplichtige niet direct zou tekenen, is de vaststellingsovereenkomst ongeldig. Terug naar overzicht

Onze gegevens

Rijksweg 297-RD
1991AA Velserbroek
T 023 538 29 11
E aaa1@quicknet.nl
KvK 34063598

Adviesbureau voor Administratieve Automatisering

Administratiekantoor Van den Belt is voor u het juiste adres voor betaalbaar en deskundig advies. Met een team van vijf personen zijn wij een kantoor dat met u mee denkt in het belang van uw bedrijf.