Beantwoording vragen Wet uitwerking fiscale maatregelen Begrotingsakkoord 2013

27 juni 2012

Overgangsregeling btw

Bij de behandeling van het wetsvoorstel uitwerking fiscale maatregelen Begrotingsakkoord 2013 zijn vragen gesteld over het overgangsrecht bij de aanpassing van het btw-tarief. Voor de levering van roerende zaken en voor diensten komt geen overgangsregeling. Het moment van de levering of de dienst is dus bepalend voor het tarief dat van toepassing is. Dat geldt ook bij gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling. Voor prestaties die doorlopen na 30 september 2012 geldt het tarief van 21% voor het deel van de prestatie dat plaatsvindt na 30 september 2012. Alleen voor nieuwe onroerende zaken is een overgangsregeling getroffen. Alleen over de termijnen die vervallen na 30 september 2012 is het tarief van 21% van toepassing. De overgangsregeling voor onroerende zaken geldt ook voor verbouwingen waarbij de vergoeding vervalt in termijnen naarmate de verbouwing vordert, maar niet voor onderhouds- of herstelwerkzaamheden.

 

Pseudo-eindheffing hoge looninkomens

Het Begrotingsakkoord 2013 bevat een extra belasting in de vorm van een pseudo-eindheffing in 2013 voor werkgevers die in 2012 aan werknemers een loon van meer dan € 150.000 hebben betaald. Een maatregel ter voorkoming van het ontgaan van deze belasting door de omzetting van een dienstbetrekking in een zzp-contract was aanvankelijk niet opgenomen. Bij nota van wijziging is daar later alsnog in voorzien.

 

Aanpassing aftrek deelnemingsrente

Bij de behandeling van de voorgestelde aftrekbeperking voor deelnemingsrente is gevraagd naar de mogelijkheid van saldering van rente-inkomsten en rentebaten voor toepassing van de aftrekbeperking en naar de bewijspositie van belastingplichtigen bij de toets of sprake is van een uitbreiding van operationele activiteiten van het concern. Ook daarin is later bij nota van wijziging voorzien.

Terug naar overzicht

Onze gegevens

Rijksweg 297-RD
1991AA Velserbroek
T 023 538 29 11
E aaa1@quicknet.nl
KvK 34063598

Adviesbureau voor Administratieve Automatisering

Administratiekantoor Van den Belt is voor u het juiste adres voor betaalbaar en deskundig advies. Met een team van vijf personen zijn wij een kantoor dat met u mee denkt in het belang van uw bedrijf.