Badwill niet aangetoond

3 april 2009

Badwill (negatieve goodwill) is het door onderrentabiliteit veroorzaakte verschil tussen de aankoopprijs van een onderneming en de hogere intrinsieke waarde daarvan.

Een ondernemer die activa kocht uit een faillissement voor een bedrag dat aanmerkelijk lager was dan de werkelijke waarde wilde deze voor de werkelijke waarde op zijn balans zetten met een passivering wegens badwill daar tegenover. Volgens de rechtbank slaagde de ondernemer er niet in om aannemelijk te maken dat in verband met onderrentabiliteit minder was betaald dan de intrinsieke waarde voor de activa. De rechtbank hield daarbij rekening met een verklaring van de curator in het faillissement van de verkoper dat geen korting voor onderrentabiliteit was gegeven.

De rechtbank wees het betoog dat een bedrijf was overgenomen dat going-concern moest worden gewaardeerd af. Volgens de koopovereenkomst was geen sprake van de overname van een onderneming maar van enkele activa.

Terug naar overzicht

Onze gegevens

Rijksweg 297-RD
1991AA Velserbroek
T 023 538 29 11
E aaa1@quicknet.nl
KvK 34063598

Adviesbureau voor Administratieve Automatisering

Administratiekantoor Van den Belt is voor u het juiste adres voor betaalbaar en deskundig advies. Met een team van vijf personen zijn wij een kantoor dat met u mee denkt in het belang van uw bedrijf.