Baatbelasting voor aansluiting op riolering

23 april 2010

Een baatbelasting is een mogelijkheid voor gemeenten om de kosten van het aanbrengen van voorzieningen te verhalen op eigenaren van onroerende zaken die profijt hebben van de aan te brengen voorzieningen.

Een gemeente hief een baatbelasting voor de aansluiting van onroerende zaken in het buitengebied op riolering. De belasting bedroeg voor niet-bedrijfsmatig gebruikte onroerende zaken maximaal € 1.500 en voor bedrijfsmatig gebruikte onroerende zaken maximaal € 3.000. De gemeente legde een aanslag baatbelasting van € 3.000 op aan een veehouder die eigenaar was van een bedrijfswoning en bedrijfsgebouwen in het buitengebied.

De veehouder meende dat ten onrechte het tarief voor bedrijven was gehanteerd omdat alleen de woning en niet het bedrijfsgedeelte op het riool was aangesloten. Aansluiting van het bedrijfsgedeelte is vanwege milieuwetgeving niet toegestaan.

Volgens de gemeentelijke belastingverordening gold het bedrijventarief voor iedere onroerende zaak die in het bestemmingsplan wordt aangeduid als een bedrijf. Dat was voor de veehouderij het geval. De rechtbank stelde vast dat de onroerende zaak door de aanleg van de riolering was gebaat. Dat de onroerende zaak meer gebaat zou zijn indien ook de veehouderij zou worden aangesloten op de riolering deed niet ter zake. De rechtbank was van oordeel dat de aanslag terecht en naar het juiste tarief was opgelegd.

Terug naar overzicht

Onze gegevens

Rijksweg 297-RD
1991AA Velserbroek
T 023 538 29 11
E aaa1@quicknet.nl
KvK 34063598

Adviesbureau voor Administratieve Automatisering

Administratiekantoor Van den Belt is voor u het juiste adres voor betaalbaar en deskundig advies. Met een team van vijf personen zijn wij een kantoor dat met u mee denkt in het belang van uw bedrijf.