Baatbelasting onverbindend

27 augustus 2008

Een gemeente kan een baatbelasting instellen voor het aanbrengen van bepaalde voorzieningen. Ook voor het vervangen of wijzigen van een bestaande voorziening mag een baatbelasting worden geheven, mits het vervangen of wijzigen leidt tot een verbetering van die bestaande voorziening. Het heringerichte gebied moet dan wel in vergelijking met de oude situatie wezenlijk veranderd zijn. In een zeer langlopende procedure over een baatbelasting die de gemeente Breda in het leven had geroepen voor de bekostiging van een herinrichting van de binnenstad kwam Hof Arnhem tot het oordeel dat noch de aard en het karakter van de binnenstad noch de inrichting daarvan door de herinrichting wezenlijk waren veranderd. De omvang van de voorzieningen was licht toegenomen door het aanleggen van voorzieningen voor feestverlichting en door een geringe toename van het aantal bomen in het heringerichte gebied. Ook leidde de gewijzigde inrichting van de bestrating tot een geringe verbetering, maar alles bij elkaar genomen was het onvoldoende om te kunnen spreken van een wezenlijke verandering. Het Hof verklaarde de beroepen gegrond en vernietigde de opgelegde aanslagen. Terug naar overzicht

Onze gegevens

Rijksweg 297-RD
1991AA Velserbroek
T 023 538 29 11
E aaa1@quicknet.nl
KvK 34063598

Adviesbureau voor Administratieve Automatisering

Administratiekantoor Van den Belt is voor u het juiste adres voor betaalbaar en deskundig advies. Met een team van vijf personen zijn wij een kantoor dat met u mee denkt in het belang van uw bedrijf.