Baatbelasting die meer opbrengt dan begroot is onverbindend voor overschot

14 mei 2007

De Hoge Raad heeft een verordening gemeentelijke baatbelasting van de gemeente Dongeradeel gedeeltelijk onverbindend verklaard. In het bij de verordening behorende bekostigingsbesluit is het gedeelte van de kosten dat via de heffing van een baatbelasting zou worden omgeslagen over de door de voorzieningen gebate onroerende zaken vastgesteld op ƒ 700.000. Uiteindelijk is op grond van de verordening in totaal ƒ 742.429 aan baatbelasting geheven. Ter verzekering van de rechtszekerheid mag het tarief niet zodanig worden vastgesteld dat het in het bekostigingsbesluit genoemde bedrag wordt overschreden. Deze overschrijding heeft tot gevolg dat de tariefstelling onverbindend is voorzover het in het Bekostigingsbesluit genoemde maximum wordt overtroffen. De Hoge Raad heeft de aanslagen verlaagd met een factor 700.000/742.429. Terug naar overzicht

Onze gegevens

Rijksweg 297-RD
1991AA Velserbroek
T 023 538 29 11
E aaa1@quicknet.nl
KvK 34063598

Adviesbureau voor Administratieve Automatisering

Administratiekantoor Van den Belt is voor u het juiste adres voor betaalbaar en deskundig advies. Met een team van vijf personen zijn wij een kantoor dat met u mee denkt in het belang van uw bedrijf.