AWBZ-premie over Duits pensioen

15 april 2008

Een inwoner van Nederland ontving naast Nederlandse AOW Duitse pensioenuitkeringen. In Nederland werd over zijn gehele inkomen AWBZ-premie geheven. Dat is in overeenstemming met EG-verordening 1408/71. Dat is de verordening die de regels voor toedeling van de sociale verzekeringplicht binnen de Europese Unie bevat. Onder verwijzing naar het arrest Nikula van het Hof van Justitie EG beperkte de rechtbank de heffing tot het bruto bedrag van de AOW-uitkering. Volgens dat arrest mag, ongeacht de gehanteerde berekeningswijze, het bedrag van de premies niet hoger zijn dan het door de woonstaat uitgekeerde pensioen. De rechtbank vond niet relevant dat op de bruto AOW-uitkering al ziekenfondspremie was ingehouden omdat de ziekenfondspremie geen invloed had op de hoogte van het inkomen als basis voor de heffing van premies volksverzekeringen. Terug naar overzicht

Onze gegevens

Rijksweg 297-RD
1991AA Velserbroek
T 023 538 29 11
E aaa1@quicknet.nl
KvK 34063598

Adviesbureau voor Administratieve Automatisering

Administratiekantoor Van den Belt is voor u het juiste adres voor betaalbaar en deskundig advies. Met een team van vijf personen zijn wij een kantoor dat met u mee denkt in het belang van uw bedrijf.