Auto van de zaak voor werknemers

11 november 2011

Om een bijtelling voor privégebruik van een auto van de zaak te voorkomen moet een werknemer bewijzen dat hij minder dan 500 km per jaar privé rijdt met de auto. Dat bewijs kan de werknemer leveren met een sluitende rittenadministratie. De werkgever moet de rittenadministratie controleren en bij zijn loonadministratie bewaren. De bijtelling kan ook achterwege blijven indien de werknemer een verklaring aflegt bij de Belastingdienst dat hij de auto niet privé gebruikt en deze verklaring aan de werkgever overhandigt. De werkgever mag de bijtelling ondanks een verklaring geen privégebruik niet achterwege laten als hij weet of behoorde te weten dat de auto toch privé gebruikt wordt.

Let op: Het intrekken van een verklaring geen privégebruik in de loop van het jaar kan fiscale gevolgen hebben. De bijtelling geldt namelijk voor het gehele jaar indien een auto ter beschikking staat en moet dus gecorrigeerd worden om te voorkomen dat te weinig loonbelasting is betaald.

Let op: De regeling voor de btw over het privégebruik auto is per 1 juli 2011 gewijzigd!

Tip! Per 1 juli 2012 veranderen de eisen die aan de uitstoot van auto’s worden gesteld om in aanmerking te komen voor een verlaagd bijtellingspercentage. Voor auto’s die voor die datum worden aangeschaft blijft het verlaagde bijtellingspercentage gelden na 1 juli, ook al wordt dan niet meer aan de voorwaarden voldaan. Voor auto’s die na 30 juni 2012 zijn aangeschaft geldt de op dat moment geldende verlaagde bijtelling gedurende een periode van 60 maanden.

Terug naar overzicht

Onze gegevens

Rijksweg 297-RD
1991AA Velserbroek
T 023 538 29 11
E aaa1@quicknet.nl
KvK 34063598

Adviesbureau voor Administratieve Automatisering

Administratiekantoor Van den Belt is voor u het juiste adres voor betaalbaar en deskundig advies. Met een team van vijf personen zijn wij een kantoor dat met u mee denkt in het belang van uw bedrijf.