Artsen in dienst van kliniek

22 januari 2009

Voor het bestaan van een privaatrechtelijke dienstbetrekking moet aan drie voorwaarden zijn voldaan: 1. er bestaat een gezagsverhouding tussen werkgever en werknemer; 2. de werknemer is verplicht om persoonlijk arbeid te verrichten; 3. de werkgever is verplicht om loon te betalen voor de verrichte werkzaamheden. Voor het bestaan van een gezagsverhouding is voldoende dat de werkgever in staat is en bevoegd is om aanwijzingen te geven over de invulling van de werkzaamheden door de werknemer. De werknemer is verplicht om de arbeid persoonlijk te verrichten als hij niet het recht heeft om zich te laten vervangen zonder toestemming van de werkgever. De betaling van loon is slechts zelden een punt van discussie bij de beoordeling of sprake is van een dienstbetrekking, aangezien ook bij andere arbeidsverhoudingen gebruikelijk is dat betaald wordt voor verricht werk. De discussie of al dan niet een dienstbetrekking bestaat heeft meestal betrekking op het al dan niet bestaan van een gezagsverhouding. Volgens de Centrale Raad van Beroep waren artsen die werkten in een kliniek voor cosmetische chirurgie in dienstbetrekking werkzaam. De werkzaamheden van de artsen vormden een wezenlijk onderdeel van de bedrijfsvoering van de kliniek. De kliniek stelde de werkruimte, de apparatuur, de genees- en verbandmiddelen en verpleegkundige artikelen ter beschikking. De artsen waren gevrijwaard van aansprakelijkheid in verband met hun werkzaamheden. De directeur van de kliniek was arts, zodat niet alleen formeel maar ook feitelijk vakinhoudelijke sturing mogelijk was. Van een eigen praktijk binnen de kliniek, een praktijkvoering op eigen naam, met eigen facturering, eigen investeringen, eigen goodwillopbouw en dergelijke was geen sprake. Terug naar overzicht

Onze gegevens

Rijksweg 297-RD
1991AA Velserbroek
T 023 538 29 11
E aaa1@quicknet.nl
KvK 34063598

Adviesbureau voor Administratieve Automatisering

Administratiekantoor Van den Belt is voor u het juiste adres voor betaalbaar en deskundig advies. Met een team van vijf personen zijn wij een kantoor dat met u mee denkt in het belang van uw bedrijf.