Arbeidspositie oudere werknemers

14 december 2009

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft een notitie over de arbeidsparticipatie van ouderen naar de Tweede Kamer gestuurd. De arbeidsparticipatie van ouderen is sinds 1995 gestegen, maar er moet nog veel gebeuren om de kansen van werkloze ouderen op de arbeidsmarkt te vergroten. Vanwege de aangekondigde verhoging van de AOW-leeftijd naar 67 jaar wil het kabinet de arbeidsmarktpositie van ouderen de komende tien jaar verbeteren.
De opzet is dat er meer geïnvesteerd wordt in bij- en omscholing van (oudere) werknemers, zodat werknemers ook later in hun carrière makkelijker van baan kunnen wisselen. Het kabinet wil in de wet vastleggen dat werkgevers en werknemers verplicht zijn om werknemers duurzaam inzetbaar te houden. Dat kan door periodieke bij- en omscholing aan te bieden en in voorkomende gevallen werknemers tijdig voor te bereiden op een andere baan. Ten opzichte van andere landen doet Nederland te weinig aan scholing van oudere werknemers. In landen als Zweden, Finland en Denemarken volgen twee keer zoveel oudere werknemers scholing als in Nederland.
In de notitie wordt ook aandacht besteed aan het in Nederland gebruikelijke salarisverloop naarmate de leeftijd toeneemt. In de Scandinavische landen stijgt het salaris minder met de leeftijd, waardoor oudere werknemers makkelijker aan het werk komen. Terug naar overzicht

Onze gegevens

Rijksweg 297-RD
1991AA Velserbroek
T 023 538 29 11
E aaa1@quicknet.nl
KvK 34063598

Adviesbureau voor Administratieve Automatisering

Administratiekantoor Van den Belt is voor u het juiste adres voor betaalbaar en deskundig advies. Met een team van vijf personen zijn wij een kantoor dat met u mee denkt in het belang van uw bedrijf.